شهید آوینی
<
 
نگاهی به زندگی آية‌الله شيخ «يعقوب شريعتمدارحمزه كلايی» از فرزانگان مازندران
 فقيه برجسته و مجتهد فرزانه، متكلم حكيم، حضرت آيه‌الله حاج شيخ «يعقوب شريعتمدار حمزه كلايی» فرزند مرحوم آيةالله «ملا مقيم بن شريف بن مقيم درزی بارفروشی» از افتخارات و مشاهير بابل است.

 آية‌الله شيخ «يعقوب شريعتمدارحمزه كلايی» فرزند مرحوم آية‌الله «ملا مقيم بن شريف بن مقيم درزی بارفروشی» و برادركوچكتر مرحوم آيةالله ملا «محمدحمزه شريعتمدار (ره)» است.

مرحوم آيه‌الله «ملا مقيم بن شريف بن مقيم درزی بارفروشی» در بين فرزندان خود، دو پسر را به‌خاطر برخورداری از هوش و ذكاوت سرشار برای تحصيل علوم دينی به حوزه علميه بابل فرستاد.

شيخ يعقوب تحصيلات ابتدايی و علوم مقدماتی بخصوص علوم عقلی و كتاب «اسفار» ملاصدرا را از محضر برادر ارجمندش يعنی ملامحمد «حمزه شريعتمدار(ره)» و ديگر اساتيد جليل‌القدر حاضر در بابل فرا گرفت.

آنگاه جهت كسب فيض از فقهای نام‌آور و ستارگان علمی اسلام و دستيابی به مدارج بلند فقهی، عازم نجف اشرف شد و در محضر استاد‌الفقها مرحوم حاج شيخ «مرتضی انصاری (ره)» و ديگر شخصيت‌های ارزشمندان عصر، زانوی ادب بر زمين زد و از خرمن پربركت فقاهت و معرفت و معنويت آن بزرگواران بهره‌برداری و روح تشنه اش را سيراب كرد و به مقام رفيع اجتهاد دست يافت و از علمای نامدار محفل علمی مرحوم حاج شيخ «مرتضی انصاری(ره)» شد.

به‌طوری كه در تراجمال‌الرجال مرحوم «حسينی » آمده است: از معظم‌له به‌ عنوان يكی از علمای مازندران ياد می‌كنند.

چنانكه در «معجم رجال امينی» در توصيفش آمده است كه « شيخ يعقوب...عالمی كامل و جليل القدر و مجتهدی فاضل بودند.»

به هر حال آن بزرگوار پس از اخذ اجازه از محضر اساتيد مزبور، جهت اداء تكليف و اقامه وظايف دينی، عازم بابل شد و پس از ورود به بابل در كنار برادر، متصدی امور دينی مردم شد و با اقامه نماز جماعت و تدريس و رسيدگی به مشكلات فردی و اجتماعی افراد، خدمات ارزنده‌ای را از خود به يادگار گذاشت و به زودی از علمای بزرگ و دانشمندان سترگ مازندران شد.

معظم‌له ضمن رسيدگی به امور دينی و تدريس، دو اثر ارزشمند نيز ازخود به يادگار گذاشت كه عبارتند از: «شرح شرايع الاسلام» ، «تقريرات درس فقه شيخ انصاری(ره)»، «حاشيه بر اسفار» كه تقريرات دروس فلسفه برادرش ملا محمد حمزه شريعتمدار (ره) است كه نسخه خطی اين دو كتاب در كتابخانه آيت‌الله العظمی «مرعشی(ره)» درقم نگهداری می‌شود.

آن بزرگوار ذخائر زيادی از كتب خطی در اختيار داشت كه درسال 1245 همه را وقف كرد و تعدادی از كتب وقفی وی درمدرسه صدر«خاتم الانبياء(ص)» بابل موجود است.

آن عالم فرزانه سرانجام بين سال‌های 1264 و 1276 دارفانی را وداع گفت.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo