شهید آوینی
<
 
كويت اعطای لقب شواليه به سلمان رشدی مرتد را محكوم كرد
 مجلس ملی كويت از اعطای لقب شواليه به سلمان رشدی،‌ نويسنده مرتد كتاب "آيات شيطانی" ابراز نااميدی و نارضايتی كرد.

 به نقل از روزنامه كويتی القبس، مجلس ملی كويت با انتشار بيانيه‌ای اعلام كرد اين نهاد قويا با تصميم اعطای لقب شواليه به سلمان رشدی از سوی خاندان سلطنتی انگليس مخالفت می‌كند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: « اين كتاب (آيات شيطانی) كه در سال 1988 منتشر شد، مسلمانان سراسر جهان را به دليل اشارات توهين‌آميز به پيامبر و شريعت اسلام خشمگين كرد.»

اين بيانيه افزود: « چنين اقداماتی (اعطای لقب شواليه) در احترام به افرادی كه با شريعت اسلام می‌جنگند و اصول آن را به چالش می‌كشند فضای مثبتی ايجاد نكرده و به گفت‌وگو ميان تمدن‌ها و ايجاد فضای درك متقابل ميان غرب و شرق اسلامی كمكی نمی‌كند.»

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo