شهید آوینی
<
 
خواندن «آيات شيطاني» در مسجد
در ادامه اقدامات موهن عليه دین مقدس اسلام، يك نویسنده آلماني قصد خواندن «آيات شيطاني» را در مسجد دارد.

يك نويسنده مستقل آلماني اعلام كرد خواستار بلندخواني كتاب آيات شيطاني داخل يك مسجد است.

به نقل از خبرگزاري دپ‌آ، «گكونتر والراف»، 64 ساله پيشنهاد كرد اين اقدام را در يك مسجد كه قرار است توسط جامعه ترك‌هاي شهر كلن بنا شود، انجام دهد.

وي افزود: موسسه مذهبي «ديتيب» كه از سوي آنكارا تاسيس شده، با اين پيشنهاد احساس توهين نكرده و درباره پيشنهاد وي بحث مي‌كند.

«بكير آلبوگا»، دبير گفت‌وگوها در ديتيب گفت: درخواست والراف سريعا رد نشده اما پاسخ اين مسئله بستگي به هيئت مديره ديتيب دارد.

والراف كه اغلب سيستم آلمان را زير سوال مي‌برد، گفته است در صورتي كه بتواند كتاب آيات شيطاني نويسنده مرتد، سلمان رشدي را بلند بخواند، خواستار حفاظت پليس از خود خواهد شد. وي به دپ‌آ گفت: «من يك فرد ترسو نيستم.»

منبع:خبرگزاری فارس

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo