شهید آوینی
<
 
خودداری از استخدام يك زن مسلمان در آمريكا به دليل رعايت حجاب
يك زن مسلمان در آمريكا از يك جواهرفروشی كه به بهانه داشتن حجاب از استخدام وی خودداری كرده بود، شكايت كرد.

به نقل از Forbes، «شيرين عطيه» 24 ساله كه در شهر فايرفيلد ايالت كاليفرنيا زندگی می‌كند در شكايت‌نامه خود كه به دادگاه ارائه شده، نوشته است كه به دليل اين كه از پوشش اسلامی استفاده می‌كرد، مدير جواهرفروشی از استخدام وی صرف‌نظر كرده است.

«شيرين» سينار يكی از مقامات سازمان حمايت از آسيايی‌ تبارهای آمريكا كه اين شكايت‌نامه را تنظيم كرده‌است، در اين باره می‌گويد: مسلمانان آمريكا همچنان از تبعيض‌هايی كه در محل كار بر ضد آنان اعمال می‌شود، رنج می‌برند.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo