شهید آوینی
<
 
مقام معظم رهبری: شورای نگهبان تضمين‌كننده شرعی و اسلامی‌ بودن نظام است

مقام معظم رهبری با اشاره به جايگاه رفيع و وظايف بسيار مهم اين نهاد، شورای نگهبان را تضمين‌كننده شرعی و اسلامی ‌بودن نظام دانستند و تصريح كردند: بايد ملاك اصلی در نظرها و تصميم‌گيری‌های شورای نگهبان، فقط قانون و ضابطه باشد و نبايد به هيچ وجه به مصلحت‌انديشی‌ها توجه شود.

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه‌ در ديدار اعضای شورای نگهبان قانون اساسی و مسئولان بخش‌های نظارتی آن ‌در سراسر كشور، با اشاره به جايگاه رفيع و وظايف بسيار مهم اين نهاد، شورای نگهبان را تضمين‌كننده شرعی و اسلامی‌بودن نظام دانستند و تصريح كردند: بايد ملاك اصلی در نظرها و تصميم‌گيری‌های شورای نگهبان، فقط قانون و ضابطه باشد و نبايد به هيچ وجه به مصلحت‌انديشی‌ها توجه شود.

ايشان ايجاد شورای نگهبان در قانون اساسی را اقدامی كاملاً صحيح، حكيمانه و متين خواندند و با اشاره ‌به وظايف اين شورا در تشخيص منطبق‌بودن مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، تفسير قانون اساسی و هم‌وزن بودن اعتبار نظر شورا با اعتبار اصل قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و تضمين سلامت آن، افزودند: در همه نظام‌های مستحكم عقلايی دنيا، همواره يك دستگاه ناظر بر اجرای اصول حاكم بر آن نظام‌ها وجود دارد و در نظام اسلامی نيز كه دارای ارزش‌ها و اهداف والايی است، وجود شورای نگهبان برای اطمينان از حركت نظام در مسير اصول و ارزش‌های اسلامی، بسيار حايز اهميت است.

رهبر انقلاب اسلامی با قدردانی از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به دليل ادای به موقع وظايف، انسجام در عملكردها و مستدل‌بودن تصميم‌ها، به وظيفه نظارتی شورای نگهبان اشاره و خاطرنشان كردند: تصميم‌گيری درباره صلاحيت افرادی كه قرار است برای كشور و ملت در مجلس خبرگان، مجلس شورای سلامی و رياست جمهوری تصميم بگيرند وظيفه‌ای بسيار مهم است، زيرا نمی‌توان اداره كشور و سرنوشت ملت را به هر فردی بدون در نظر گرفتن رفتار، اخلاق، عقايد، دانش و صلاحيت‌های او سپرد.


حضرت آيت‌الله خامنه‌ای در همين‌باره افزودند: چگونه می‌توان به فردی كه اعتقاد چندانی به مبانی نظام اسلامی ندارد و از لحاظ سياسی دلبستگی او به مسائل كشور كمتر از دلبستگی به مصالح بيگانگان است، اجازه داد در مسند قانونگذاری يا در رأس دستگاه اجرايی قرار گيرد.

ايشان بررسی صلاحيت‌ها را در انتخابات، وظيفه برشمردند و با اشاره به تبليغات سوء بيگانگان و برخی جريان‌های داخلی كه دل خوشی از نظام اسلامی ندارند، تاكيد كردند: شورای نگهبان و هيئت‌های نظارت بدون توجه به اين جو‌سازی‌ها، وظيفه خود را به درستی و براساس معيارها انجام دهند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای معيارهای اصلی را در ادای وظايف شورای نگهبان، قانون دانستند و تصريح كردند: نبايد از اين معيارها تخطی، غفلت و در آن كوتاهی شود ضمن آن‌كه نبايد سلايق، گرايش‌های سياسی و جناحی، سفارش و توصيه‌ها و مصلحت‌انديشی به هيچ‌وجه در تشخيص صلاحيت و ساير امور نظارتی دخالت داده شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تاكيد بر اين‌كه تغيير نظر فقهی و يا استنباط حقوقی، با مصلحت‌انديشی متفاوت است، افزودند: تغيير نظر شورای نگهبان در موارد مختلف به دليل استنباط‌های جديد فقهی و حقوقی اشكالی ندارد اما اين تغيير نظر بايد منطبق بر قانون و ضوابط باشد.
ايشان لزوم استحكام استدلالی نظرها و تصميم‌های شورای نگهبان را برای حفظ جايگاه رفيع آن يادآور شدند و اظهار كردند: جمع‌آوری و ثبت استدلال‌های شورای نگهبان در موضوعات مختلف می‌تواند به عنوان يك مرجع حقوقی با ارزش، مورد استفاده انديشمندان و صاحب‌نظران در مسائل حقوقی و فقهی قرار گيرد.

در آغاز اين ديدار آيت‌الله جنتی، دبير شورای نگهبان قانون اساسی، گزارشی از فعاليت‌های اين شورا، مجمع مشورتی فقهی و حقوقی آن و همچنين هيات‌های نظارت ارائه كرد و گفت: شورای نگهبان مصمم است همچون گذشته وظايف خود را براساس قانون و بدون تاثيرپذيری از خواسته‌ها و توقعات ديگران انجام دهد.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo