شهید آوینی
<
 
20 پايگاه قرآن آموزی در شهرستان خواف تشكيل شده است

جوانان و نوجوانان روستاهای شهرستان خواف در 20 پايگاه نهضت قرآن آموزی ثبت نام كردند.

جوانان و نوجوانان روستاها و شهرهای مجاور خواف جهت فراگيری قرآن در كلاسهای روخوانی و روانخوانی داير در سطح شرستان ثبت نام كردند.

با توجه به حضور چشمگير جوانان جهت ثبت نام در اين دوره های آموزشی قرآن، تعدادی پايگاه جديد تشكيل شده است كه در نهايت تعداد اين پايگاه ها در سطح شهرستان به 20 مركز رسيده است.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo