شهید آوینی
<
 
برگزاری كلاس‌های آموزش قرآن‌ ويژه فرزندان خانواده‌های شاهد در استان خراسان رضوی

حضور فرزندان خانواده‌های شاهد استان خراسان رضوی

كلاس‌های آموزش قرآن‌كريم ويژه فرزندان خانواده‌های شاهد و ايثارگران تا پايان شهريورماه سال‌جاری در كانون‌های شاهد استان خراسان رضوی درحال برگزاری است.

شركت‌كنندگان اين كلاس‌های در رشته‌های روخوانی، روان‌خوانی، قرائت و حفظ قرآن‌كريم، نقاشی و خوشنويسی با مضامين قرآنی درحال فراگيری آموزش‌های لازم هستند.

اين كلاس‌های آموزشی همه‌روزه برای فرزندان دختر و پسر خانواده‌های شاهد و ايثارگر در رده‌های سنی مختلف درحال برگزاری است.

برگزيدگان اين كلاس‌های قرآنی از سوی سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خراسان رضوی گواهينامه پايان دوره دريافت خواهند كرد.

هدف ازبرگزاری اين كلاس‌های آموزشی حضور خانواده‌های شاهد و ايثارگر در فضای معنوی و قرآنی و ترغيب و تشويق آنها به فراگيری علوم قرآنی است.

همچنين سازمان بنياد شهيد و امورايثارگران استان خراسان رضوی در راستای قدردانی از فعاليت فرزندان شاهد و ايثارگر درحوزه علوم قرآنی با برپايی مراسمی از برگزيدگان اين كلاس‌های قرآنی با اعطای لوح‌ تقدير و جوايزی ارزنده‌ای تجليل خواهد كرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای كسب اطلاعات بيشتر و حضور در اين كلاس‌های قرآنی به كانون‌های شاهد وابسته به سازمان بنياد شهيد و امورايثارگران استان خراسان رضوی در سراسر اين استان مراجعه كنند.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo