شهید آوینی
<
 
كلاس‌های آموزش قرآن دركانون شاهد شهيدبهشتی مشهد برگزار می‌شود

كلاس‌های آموزش قرآن‌كريم تا پايان شهريورماه سال‌‌جاری ويژه خانواده‌های شاهد و ايثارگران در كانون شاهد شهيدبهشتی مشهدمقدس برپا است.

شركت‌كنندگان اين كلاس‌های آموزشی در رشته‌های روخوانی، روان‌خوانی، قرائت، حفظ جز سی‌ام، درك‌مفاهيم و تفسير قرآن‌كريم آموزش‌های لازم را فرا می‌گيرند.

اين كلاس‌ها روزهای زوج ويژه فرزندان پسر خانواده‌های شاهد، ايثارگر، جانبازان و آزادگان و روزهای فرد نيز ويژه فرزندان دختر و همسران خانواده‌های شاهد و ايثارگر داير است.

اداره اين كلاس‌ها توسط‌ «قبولی» و «نظامی» از قاريان برجسته استانی با ارائه نكات و موضوعات مهم قرآنی صورت می‌گيرد.

برگزيدگان اين كلاس‌های آموزشی با همكاری سازمان بنيادشهيد و امورايثارگران و اداره‌كل تبليغات اسلامی استان خراسان رضوی گواهينامه پايان دوره دريافت خواهندكرد.

همچنين كانون شاهد شهيدبهشتی مشهدمقدس طی مراسمی با اهدا لوح تقدير و جوايز ارزنده ازمنتخبان اين دوره‌های آموزشی تجليل خواهدكرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و شركت در دوره‌های جديد اين كلاس‌های قرآنی به نشانی بلوارخيام، نبش خيام 24، كانون شاهد شهيدبهشتی مشهد مراجعه كنند.

همچنين اين كلاس‌های آموزشی قرآن‌كريم به‌صورت دوره‌ای درطول سال برای خانواده‌های شاهد و ايثارگران برگزار می‌شود.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo