شهید آوینی
<
 
حمله رژيم صهيونيستی به مركز حفظ قرآن و حديث الخليل فلسطين

نيروهای اشغالگر قدس با هجومی وحشيانه به مركز حفظ قرآن و حديث الاقصی در شهرك «صوريف» شمال غرب الخليل پس از مصادره اموال ابن مركز آن را تخريب‌كردند.

نيروهای صهيونيستی با استفاده از تعداد زيادی جنگ‌افزار نظامی، اين مركز را محاصره، اموال آن را مصادره و سپس شروع به تخريب ساختمان آن كردند.

نيروهای اشغالگر با مصادره پرونده‌ها و اسناد ويژه دانش آموختگان اين مركز، اقدام به هرج ومرج در كتابخانه آن كردند.

اين هجوم وحشيانه موجب تعطيل‌شدن برنامه‌های آموزشی مركز حفظ قرآن و حديث الاقصی كه وابسته به «مجمع رياض الصالحين» فلسطين است، شد.

در اين مركز كه فقط چهار سال از تاسيس آن می‌گذرد، 170 دانش‌آموز دختر و پسر بين پنج تا 15 سال مشغول به فراگيری قرآن و علوم حديث هستند.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo