شهید آوینی
<
 
 طرح آموزش مجازی قاريان منتخب استان‌ها برای اولين بار در كشور اجرا می‌شود

 مدير كل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن از اجرای طرح آموزش مجازی قاريان منتخب استان‌ها برای اولين بار در كشور خبر داد.
مجيد زكی‌لو - مدير كل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن

 «مجيد زكی‌لو» مدير كل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن با تأكيد بر استمرار آموزش تخصصی برای قاريان منتخب استان‌ها توسط اداره كل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن پس از اجرای اولين دوره طرح ارتقا، اظهار كرد: استمرار آموزش به قاريان متخب استان از دو طريق انجام خواهد شد، يكی اين كه تمامی قاريان شركت‌كننده در اين دوره در دو فصل آينده بعد از اين دوره(نخستين دوره طرح ارتقا)، بايد دو تلاوت 15 دقيقه‌ای از خود را روی نوار كاست به همراه مشخصات خودشان و شهرستان مربوطه ضبط و برای سازمان دارالقرآن ارسال كنند.

وی افزود: سازمان دارالقرآن نيز اين نوارها را به استادان مربوطه ارجاع می‌دهد و استادان مذكور نيز توضيحات خود را درباره تلاوت فرد مورد نظر به مدت 15 دقيقه در ادامه نوار كاست بيان می‌كنند و مجدداً اين نوار برای قاری ارسال می‌شود تا به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرد.
طرح آموزش مجازی قاريان منتخب استان‌ها
استمرار آموزش به قاريان متخب استان از دو طريق انجام خواهد شد، يكی اين كه تمامی قاريان شركت‌كننده در اين دوره در دو فصل آينده بعد از اين دوره(نخستين دوره طرح ارتقاء)، بايد دو تلاوت 15 دقيقه‌ای از خود را روی نوار كاست به همراه مشخصات خودشان و شهرستان مربوطه ضبط و برای سازمان دارالقرآن ارسال كنند

وی در توضيح شيوه دوم گفت: در اين روش كه در صورت اجرايی شدن (نخستين بار در كشور اجرا خواهد شد) ارتباط اينترنتی همراه با صوت و تصوير ميان قاريان و استادان به صورت همزمان و در ساعت معينی برگزار می‌شود و به طور مثال يكی از قاريان استانی در شهر خود تلاوت خواهد كرد و همزمان قاريان استان‌های ديگر به همراه استاد به تلاوت او گوش فرا می‌دهند و رفع اشكال می‌شود و سپس اين كار برای بقيه افراد نيز تكرار خواهد شد.

زكی‌لو تصريح كرد: مقدمات اجرايی شدن اين طرح در حال فراهم شدن است اما مستلزم تأمين امكاناتی مانند دوربين، رايانه و ... در دارالقرآن مراكز استان‌ها است.

وی ارايه نرم افزار و كتاب‌های آموزشی قرآنی را از ديگر راه‌های تداوم آموزش قاريان منتخب عنوان كرد.

زكی‌لو، فراگيری علمی و تخصصی علوم و فنون قرائت را از جمله اهداف آموزشی اداره آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن عنوان و تأكيد كرد: سازمان دارالقران در بحث آموزش بسيار جدی است چرا كه ارتقاء سطح قاريان علاوه بر افتخار‌آفرينی در مسابقات موجب توانمندی قاری در جذب مردم و مخاطبان به قرآن می‌شود.

وی در ادامه از برگزاری دوره تخصصی آموزشی برای قاريان متخب زن استان‌های كشور در مرداد ماه سال جاری خبر داد و گفت: اين دوره آموزشی نيز مانند دوره آموزشی قاريان مرد با حضور استادان مجرب برگزار خواهد شد.

همچنين هم اكنون نخستين دوره آموزشی تخصصی قرآن ويژه قاريان مرد منتخب استان‌های سراسر كشور در اردوگاه شهيدباهنر در حال برگزای است و شركت كنندگان با مباحث تخصصی تجويد، وقف وا بتدا و صوت و لحن زيرنظر استاد موسوی، دغاغله و دكتر مستفيد به طور علمی آشنا خواهند شد. اين دوره از 18 تيرماه آغاز شده است و تا 25 تيرماه جاری ادامه می‌يابد.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo