شهید آوینی
<
 
تاكيد برگزاركنندگان همايش شهرهای جهان عرب بر تحكيم روابط با قدس شريف

چهاردهمين همايش شهرهای عربی با صدور بيانيه‌ای درباره تحكيم روابط و گسترش همكاری‌های مشترك بين شهرهای عربی با شهرهای فلسطين به‌ويژه قدس شريف به كارخود پايان‌داد.

شركت‌كنندگان در همايش شهرهای عربی همچنين خواستار تحكيم پيوندهای برادری، گسترش دامنه همكاری‌های دو‌جانبه و تحكيم صفوف وحدت در رويارويی با تجاوزهای دشمن صهيونيست شدند.

بيانيه اختتاميه اين همايش همچنين بر آزادی فوری و بدون پيش‌‌شرط همه اسرای فلسطين و عرب از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های رژيم اسرائيلی تاكيدكرد.

اين بيانيه با تاكيد بر ضرورت تحكيم روابط با فلسطين، خواستار عقد قراردادهايی بين پايتخت‌های اسلامی و عربی شهرهای جهان اسلام با شهر قدس شد تا به موجب آن اصالت فرهنگی، تاريخی و دينی اين شهر مقدس مورد تاكيد و صيانت قراربگيرد.

همايش شهرهای عربی با نظارت "ملك محمد ششم " پادشاه مراكش به مدت چهار روز با حضور نمايندگان نخست‌وزير مراكش و تعداد زيادی از نمايندگان شهرهای اروپايی، سازمان‌های عربی، اسلامی و بين‌المللی در مراكش برگزارشد.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo