شهید آوینی
<
 
اخراج يك جوان مسلمان انگليسی از هواپيما به دليل اقامه نماز

 درخواست يك جوان مسلمان انگليسی برای اقامه نماز باعث اخراج وی از هواپيما توسط خلبان شد.

به نقل از نيوكاسل سان، خلبانی در فرودگاه بين‌المللی نيوكاسل انگلستان درپی درخواست يك جوان مسلمان برای اقامه نماز در هواپيما قبل از پرواز، ضمن اخراج وی از هواپيما مقامات محلی و پليس را خبر كرد.

افسران پليس نيوكاسل نيز ضمن دستگيری جوان مسلمان وی را مورد بازجويی قرار دادند.

«آزاد علی» رهبر اجرايی بخش مبارزه با تروريسم انجمن مسلمانان ضمن مقصر دانستن خطوط هوايی در ايجاد اين‌گونه برخوردها با پيروان دين اسلام گفت: انجمن مسلمانان نيوكاسل اين جريان را با جديت پی‌گيری می‌كند.

وی ادامه داد: خلبان‌ها فقط در صورتی می‌توانند مسافران را از هواپيما بيرون كنند كه رفتار آنها برای ساير مسافران مخاطره‌انگيز باشد.

انفجار بمب در فرودگاه گلاسكو طی هفته گذشته باعث شده بار ديگر بدرفتاری با مسلمانان به دليل مشكوك بودن به اقدامات تروريستی افزايش يابد.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo