شهید آوینی
<
 
تاكيد رييس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر تحول محيط كار انجمن های اسلامی مدارس بر اساس ملاكهای دينی و علمی

 رييس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: انجمن های اسلامی مدارس، منبع درخشانی هستند كه مدارس راروشن نگه داشته اند.

غلامحسين افسری در گردهمايی اعضا اتحاديه انجمنهای اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی بر تحول محيط كاری براساس ملاكهای دينی، علمی و عملی به عنوان شاخصه های چهارم توسعه انجمن های اسلامی تاكيد كرد.

وی افزود: هر دانش آموز عضو انجمن اسلامی بايد نسبت به ساير دانش آموزان به لحاظ علمی و اخلاقی برتری هايی داشته باشد تا براساس آنها دانش آموزان ديگر، وی را به عنوان الگوی رفتاری خود بپذيرند.

وی در بخشی ديگر از سخنان خود ضمن تاكيد بر تقويت مبانی اعتقادی، تعاون و كسب آمادگی برای ايفای نقش به عنوان ضروريات خود سازی و با تقدير از فعاليتهای اتحاديه انجمن های اسلامی اظهار داشت: انجمن های اسلامی مدارس منبع درخشانی هستند كه مدارس را روشن نگه داشته و اين روشنايی را به جامعه نيز منتقل می كنند.

وی در خصوص تلاش برای توسعه انجمن های اسلامی افزود: اين توسعه از لحاظ كمی و كيفی ارجحيت دارد.

در ادامه اين مراسم علی حامد مقدم مسئول اتحاديه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی در خصوص فعاليتهای اين نهاد گفت: حجم برنامه های انجمن های اسلامی نسبت به سال گذشته از لحاظ كيفی افزايش پيدا كرده و به 6 برابر رسيده است.

وی گفت: اين اتحاديه در سال جديد طرح شاگرد اولی ها را اجرا می كند كه باعث جذب دانش آموزان ممتاز مدارس به انجمن های اسلامی شده است.

حامد مقدم ديگر فعاليتهای اتحاديه را طرح ترنم، اعتكاف دانش آموزان، طرح رهروان علوی، همايش كشوری مدرسه 1400 دانش آموز سال 1400 عنوان كرد و افزود:53 اردوی متمركز در نظر گرفته شده كه نسبت به سال قبل افزايش شايان توجهی داشته است.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo