شهید آوینی
 
بيست‌ و چهارمين‌ دوره‌ مسابقات‌ بين‌ المللي 19 تا 25 مرداد برگزار می شود
بيست‌ و چهارمين‌ دوره‌ مسابقات‌ بين‌ المللي‌ قران‌ کريم ‌‌19‌ تا ‌25‌مرداد در مصلاي‌ امام‌ خميني‌ ‌ره‌‌ تهران‌ برگزار مي‌ شود ‌ ‌

مدير کل‌ روابط عمومي‌ و امور بين‌ الملل‌ سازمان‌ اوقاف‌ و امور خيريه‌  گفت:‌‌ همزمان‌ با عيد مبعث‌ ‌ نمايندگان ‌ ‌50‌ کشور جهان‌ در رشته‌ هاي‌ قرائت‌ ‌ حفظ قران‌ کريم‌ و مقاله‌ در اين‌ دوره‌ از مسابقات‌ به‌ رقابت‌ مي‌ پردازند ‌

محمد حسن‌ عباسي‌ فر ترويج‌ و گسترش‌ معارف‌ عالي‌ قران‌ کريم‌ و اعتلاي‌ هر چه‌ بيشتر فرهنگ‌ پر بار قراني‌ را از جمله‌ اهداف‌ برگزاري‌ بيست‌ و چهارمين‌ دوره‌ مسابقات‌ بين‌ المللي‌ قران‌ کريم‌ عنوان‌ کرد ‌

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo