شهید آوینی

 

«منطق فهم قرآن» در قالب كتابی راهی بازار محصولات قرآنی شد

 كتاب«منطق فهم قرآن» توسط انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم به زيور طبع آراسته شد.

«محمود رجبى» مولف در پيشگفتار اين كتاب چنين نوشته است: «منطق فهم قرآن» دو اصطلاح يا دو كاربرد دارد كه رابطه‌ى آن دو، جزء و كل است؛ گاهى به يك مجموعه و گاهى به يك بخش خاص از آن مجموعه«منطق فهم» اطلاق مى‌شود. در كاربردى كه يك مجموعه از مباحث را به عنوان منطق فهم مطرح مى‌كند، منطق فهم قرآن، شامل مبانى تفسير، منابع تفسير، علوم مورد نياز براى تفسير، شرايط مفسر، شيوه و مراحل تفسير مى‌باشد.

وی می‌افزايد: قرآن كريم تبلور علم لايزال الهى و جامع‌ترين، متقن‌ترين و آخرين كتاب آسمانى براى دست‌يابى به صلاح و فلاح در دو جهان است و ويژگى‌هاى انحصارى اين كتاب بزرگ موجب شده تا دانشمندان همه‌ى اديان و مذاهب به ديده‌ى اعجاب به آن بنگرند و در جستجوى كشف رمز و رازها، مطالب ژرف، سازنده و هدايت‌گر آن برآيند.

«رجبی» نويسنده كتاب در بخش نقش قرآن در شكل دهى معرفت دينى و زندگى بشر امروز می‌نويسد: در زندگى فردى و اجتماعى تمايلات سركش به طور طبيعى شكوفا مى‌شوند و تمايلات انسانى براى آن كه در مسير سعادت قرار گيرند، به تلاش آگاهانه نياز دارند كه اگر در پرتو تعاليم انبيا(ع) از جمله تعليمات قرآن، قرار گيرند، زمينه نجات انسان را فراهم مى‌سازند و گرنه، همان‌گونه كه در آيات فراوانى به آن اشاره شده، انسان در معرض زيان قرار مى‌گيرد.

مولف به اصول تفسير اشاره كرده و چنين تعريف می‌كند: اصول تفسير به قواعد و قوانينى گفته مى‌شود كه تفسير صحيح آيات قرآن بر آن مبتنى است و رعايت اين قواعد، مفسر را در آيات يارى نموده و از خطاها باز مى‌دارد و قواعد تفسير بخش مهم بلكه مهم‌ترين بخش از اصول تفسير را تشكيل مى‌دهد و نسبت اين قواعد با تفسير، مانند نسبت اصول فقه با علم فقه است.

«تسبيح و تنزيه خداوند» نيز يكى ديگر از شرط هاى بهره مندى از قرآن است، كسى كه خداوند را منزّه از هرگونه نقص و آلودگى بداند، سخن او را نيز كه قرآن است، كامل و بى‌نقص مى‌داند و آن‌گاه است كه در پذيرش و تسليم در برابر آن دچار ترديد نمى‌شود، پذيرفتن و باورداشتن قرآن به عنوان سخن بى‌عيب و نقص پروردگار زمينه را براى فهم، عمل و بهره گيرى از آن و در نهايت، رسيدن به بالاترين اهداف قرآن فراهم مى‌سازد.

گفتنی است، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم اين كتاب را با شمارگان دو‌هزار ريال منتشز كرده‌است.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo