شهید آوینی
<
 
اجرای طرح نهضت قرآن‌آموزی با حضور بيش از 600 قرآن‌آموز در خلخال
اداره تبليغات اسلامی خلخال طرح نهضت قرآن‌آموزی را با حضور 600 قرآ‌ن‌آموز اجرا می‌كند.

اداره تبليغات اسلامی خلخال با هدف انس و آشنايی نسل جوان با مفاهيم و معارف قرآنی، بسط و گسترش فرهنگ ناب قرآنی و ايجاد جامعه متعالی كلاسهای آموزش قرآن كريم را در قالب طرح نهضت قرآن آموزی برگزار می‌كند.

اين دوره قرآن‌آموزی در رشته های روخوانی، روانخوانی، مفاهيم، حفظ سطح يك و سطح دو به اجرا درمی‌آيد.

كلاس‌های آموزش روخوانی در قالب 9 كلاس و با حضور 230 قرآن آموز، همچنين روان‌خوانی قرآن كريم در قالب 9 كلاس و با حضور 230 نفر و نيز مفاهيم قرآنی با شركت 128 نفر و در پنج كلاس برگزار می‌شود.

همچنين آموزش حفظ سطح يك و دو در با حضور 80 نفر قرآن‌آموز در دو كلاس اجرا می‌‌شود.

گفتنی است اين دوره قرآن‌آموزی ويژه خواهران و برادران است و در قالب 25 كلاس اجرا می‌شود.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo