شهید آوینی
 
طرح جنبش علمی حوزه‌های علميه را در مشهد برگزار می‌كند.
معاونت آموزشی دفتر تبليغات اسلامی استان خراسان رضوی طرح جنبش علمی حوزه‌های علميه را در مشهد برگزار می‌كند.

شعبه خراسان رضوی، معاونت آموزش دفتر تبليغات اسلامی خراسان رضوی در راستای پرورش پژوهشگران و مبلغان دينی طرح جنبش علمی حوزه‌های علميه را ويژه طلاب خواهر و برادر در مشهد برگزار می‌كند.

بر اساس اين طرح علاقه‌مندان می‌توانند با انتخاب يكی از رشته‌های نه‌گانه علوم و معارف حديث، كلام اسلامی، فلسفه اسلامی، تبليغ و ارتباطات اسلامی، فرهنگ و تربيت اسلامی، زبان و ارتباطات اسلامی با دو گرايش عربی معاصر و انگليسی، دوره‌های عمومی زبان انگليسی و عربی معاصر، علوم و معارف قرآن در آزمون ورودی آن شركت و در صورت موفقيت در آن در طول دو سال و نيم آموز‌های تخصصی رشته مورد علاقه خود را فراگيرند.

اين دوره‌ها زير نظر گروه‌های آموزشی علوم قرآن و حديث، فقه و مبانی اجتهاد، تبليغ و تربيت اسلامی، فلسفه و كلام اسلامی، ادب و هنر اسلامی و زبان طراحی و اجرا می‌شود.

آزمون ورودی اين دوره‌ها هفدهم شهريور ماه برگزار می‌شود و شركت كنندگان در اين دوره‌ها از برتری آموزشی دوره، پشتيبانی علمی و تحصيلات تشويقی برخوردار خواهند سد.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo