شهید آوینی
 
تخریب دهها مسجد به منظور محو تاریخ اسلام در فلسطین


روزنامه صهیونیستی هاآرتس طی گزارشی با ارائه اسناد و مدارکی به افشای فعالیتهای رژیم اشغالگر اسرائیل مبنی بر تخریب مساجد فلسطین در راستای یهودی سازی قدس و محو تاریخ و آثار اسلامی و دینی پرداخت.
در گزارش ارائه شده روزنامه اسرائیلی هاآرتس آمده است که رژیم اشغالگر اسرائیل در سال 1950 دستور داد مسجد "مشهدالحسین" که در قرن 11 در شهر عسقلان جنوب فلسطین اشغالی ساخته شده بود را تخریب کنند و در پی آن دهها مسجد را نیز در روستاهای این منطقه از سالهای 1948 ویران کرد.

این روزنامه با اشاره به اسناد و مدارک موجود در آرشیو اعلام کرد: برخی از مساجد به دستور مستقیم رهبران منطقه جنوبی در سال 1950 تخریب شدند . در آن زمان "موشه دایان" وزیر امنیت و خارجی صیهونیستی دستور تخریب و انفجار مساجد تاریخی و قدیمی فلسطین را که قدمت برخی از آنها به بیش از هزار سال پیش باز می گردد را صادر کرد که طی این دستور بیش از 100 مسجد تخریب شده و ساکنان بیش از 400 شهر و منطقه فلسطین نیز فرار کرده و یا توسط رژیم اشغالگر اسرائیل طرد شدند.

روزنامه هاآرتس از کارشناسان باستانی صهیونیستی نقل کرد: رژیم اسرائیل به تخریب مساجد تأکید بسیاری داشت و این مسئله پدیده ای مشخص و معین در عملیاتهای تخریبی میان سالهای 1948 به بعد به شمار می رود . پروفسور آیال بنبنیشتی نیز در این باره گفته است که که پس از عملیات تخریب در سال 1948 باید تنها 160 مسجد باقی بماند که البته پس از سالهای کمی از آن جز 40 مسجد که 120 مسجد تخریب شده بود، چیز دیگری باقی نماند.

نویسنده این گزارش در ادامه یاد آور شد: هدف از عملیات تخریب مساجد شهر فلسطین محو و از بین بردن تاریخ اسلامی این شهر است به طوری که دیوید بن گوربون اولین رئیس جمهور صهیونیستها گفته بود: "می خواهیم به صورت کامل تخریب کنیم و تاریخ اسلام را در فلسطین از بین ببریم."

روزنامه هاآرتس از سیاست تخریب نام برد و افزود: تخریب برخی از مناطق تاریخی و اسلامی فلسطین مانند یافا و اللد و تخریب دیگر شهرها به صورت کامل و همچنین سرقت اشیاء موجود در موزه ها و اماکن باستانی از سوی ارتش رژیم اشعالگر اسرائیل نیز انجام شده است .

هاآرتس در این گزارش به سخنانی از زاهی نجیدات سخنگوی جنبش اسلامی فلسطین اشاره می کند که می گوید" این گزارشها راه به جایی نمی برند و کاملا مشخص است که مؤسسات صهیونیستی و رژیم اشغالگر اسرائیل از سال 1948 تا امروز سعی در یهودی سازی قدس، شهرها، ساختمانها و انسانها دارد. از این رو بر ما واجب است که ساختمانهای مساجد را بازسازی کرده و از آنها که قدمتی تاریخی دارند و یا حتی جدید هستند محافظت کنیم. بنابراین باید از همه دستاوردهای مسلمانان و هویت انسانی آنها در این منطقه پاسداری کنیم . "

منبع:خبرگزاری مهر


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo