شهید آوینی
 
 طرح ارتقا قاريان منتخب استان‌‌های كشور از فردا در تهران آغاز می‌شود

طرح آموزش تخصصی قرائت قرآن سطح پنج با عنوان «طرح ارتقا» ويژه قاريان منتخب استان‌‌های سراسر كشور از فردا 18 تيرماه جاری در تهران آغاز می‌شود.

آيين افتتاحيه اين طرح كه از فردا، 18 تيرماه به مدت يك هفته در اردوگاه شهيد باهنر تهران از ساعت 11 تا 12 برپا خواهد شد.

در اين دوره آموزشی، بيش از 60 نفر از قاريان منتخب استان‌های سراسر كشور، با مباحثی مانند صوت و لحن، تجويد و وقف و ابتدا در سطح تخصصی آشنا می‌شوند.

استاد موسوی بلده و دغاغله و تعداد ديگری از مربيان ممتاز كشور، اداره اين كلاس‌ها را برعهده دارند.

خبر ديگر از سازمان دارالقرآن حاكی است كه كارت‌های ورود به جلسه حافظان ثبت‌نام كننده در دومين مرحله طرح اعطای مدرك به حافظان قرآن، از فردا، 18 تيرماه در ادارات كل تبليغات اسلامی سراسر كشور توزيع می‌شود.

محمدمهدی بحرالعلوم، مدير كل دفتر رياست و روابط عمومی سازمان دارالقرآن الكريم در اين باره گفت: به گونه‌ای برنامه‌ريزی شده است تا شركت‌كنندگان در اين آزمون حتی تا يك‌ساعت قبل از برگزاری آزمون بتوانند كارت‌های ورود به جلسه خود را دريافت كنند.

مدير‌كل‌دفتر‌رياست‌و‌روابط‌عمومی‌سازمان‌دارالقرآن:
شركت‌كنندگان بايد به هنگام دريافت كارت، محل برگزاری آزمون را از ادارات كل تبليغات اسلامی استان‌ها بپرسند و يك ساعت قبل از برگزاری آزمون در محل آزمون حضور داشته باشند، همچنين داشتن كارت شناسايی برای دريافت كارت ورود به جلسه برای همگان الزامی است
وی افزود: شركت‌كنندگان بايد به هنگام دريافت كارت، محل برگزاری آزمون را از ادارات كل تبليغات اسلامی استان‌ها بپرسند و يك ساعت قبل از برگزاری آزمون در محل آزمون حضور داشته باشند، همچنين داشتن كارت شناسايی برای دريافت كارت ورود به جلسه برای همگان الزامی است.

مدير كل دفتر رياست و روابط عمومی سازمان دارالقرآن الكريم تصريح كرد: آزمون اعطای مدرك به حافظان كل، 20 و 10 جزء قرآن كريم، راس ساعت 9 صبح به صورت همزمان در تمامی استان‌های كشور آغاز می‌شود و دوهزار ثبت‌نام كننده در اين طرح با يكديگر رقابت می‌كنند.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo