شهید آوینی
<
 
پخش برنامه مستندی درباره اسلام از تلويزيون آلمان
شبكه دوم تلويزيون آلمان  پخش هفتگی برنامه‌ای درباره اسلام را آغاز كرد.
به نقل از خبرگزاری اسلامی، در اين برنامه، بينندگان غيرمسلمان آلمانی با اصول و مبانی اسلام آشنا می‌شوند.

در اين مستند اسلامی روابط و هم‌زيستی مسالمت آميز ميان مسلمانان و غيرمسلمانان مورد تاكيد قرار گرفته است.

وزارت كشور آلمان نيز با استقبال از ساخت و پخش اين برنامه تلويزيونی، آن را گامی مثبت در جهت نزديك كردن جوامع مسلمانان و غيرمسلمانان دانست.

همچنين بيش از سه ميليون و دويست هزار مسلمان در آلمان زندگی می‌كنند.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo