شهید آوینی
 
اطلاعات مراكز قرآنی مردمی توسط سازمان دارالقرآن روزآمد می‌شود
اطلاعات مراكز قرآنی مردمی شناسايی‌شده، توسط سازمان دارالقرآن‌الكريم در سراسر كشور روز‌آمد می‌شود.

سيد«جعفر صادقی» رئيس اداره ارتباطات سازمان دارالقرآن الكريم با اعلام اين خبر گفت: در سال 85، حدود دو هزار مركز قرآنی مردمی فعال در سطح كشور، شناسايی ‌و اطلاعات آن‌ها در قالب نرم‌افزار بانك اطلاعات جمع‌آوری شده است.

سازمان دارالقرآن‌الكريم در حال حاضر دقيق‌ترين و كامل‌ترين اطلاعات از تمامی مؤسسات، ‌مراكز و تشكل‌های قرآنی مردمی را دارا است
وی افزود: اين طرح برای نخستين بار در سطح كشور اجرا شده و اجرای آن در اين سطح، بی‌سابقه بوده ‌است؛ همچنين طرح مذكور در سال‌جاری با هدف داشتن اطلاعات صحيح‌تر و روز‌آمدتر از مراكز و اصلاح اطلاعات سال گذشته اجرا خواهد شد.

صادقی تصريح كرد: يكسان‌سازی اطلاعات اين مراكز با اطلاعات موجود در بانك اطلاعات سازمان دارالقرآن از ديگر اهداف اجرای اين طرح است.

وی افزود: سازمان دارالقرآن‌الكريم در حال حاضر دقيق‌ترين و كامل‌ترين اطلاعات از تمامی مؤسسات، ‌مراكز و تشكل‌های قرآنی مردمی را دارا است.

رئيس اداره ارتباطات سازمان دارالقرآن الكريم گفت: اين سازمان سعی كرده است تا اطلاعات جمع‌آوری شده تنها اطلاعات مراكز فعال قرآنی مردمی باشد و پايگاه‌هايی كه فعاليت مستمر و برجسته‌ ندارند در اين آمار نيامده است.

وی تصريح كرد: همچنين به علت تغييراتی كه در وضعيت مراكز مانند؛ تغيير مديريت، تغيير فضا، انحلال و يا ايجاد يك مركز جديد رخ می‌دهد، اجرای طرح مذكور در هرسال ضروری است و در دو نوبت اجرا می‌شود. در نوبت نخست اطلاعات جمع‌آوری می‌شود و طی شش ماهه دوم سال نيز اطلاعات جمع‌آوری شده بازبينی خواهد شد.

صادقی اظهار كرد: اطلاعات جمع‌آوری شده مراكز شامل نام مركز، نام و نام خانوادگی مدير مركز، محل استقرار مركز، شماره تماس، ميزان فعاليت، سال شروع به كار و ... است.

اطلاعات‌مراكز‌قرآنی‌مردمی‌به‌روز‌می‌شود
اين طرح برای نخستين بار در سطح كشور اجرا شده و اجرای آن در اين سطح، بی‌سابقه بوده ‌است؛ همچنين طرح مذكور در سال‌جاری با هدف داشتن اطلاعات صحيح‌تر و روز‌آمدتر از مراكز و اصلاح اطلاعات سال گذشته اجرا خواهد شد


وی افزود: همچنين سازمان دارالقرآن در سال جاری اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مراكز قرآنی نهادها و دستگاه‌های دولتی كرده است و به تدريج اين اطلاعات را جمع‌آوری می‌كند.

رئيس اداره ارتباطات سازمان دارالقرآن الكريم افزود: اجرای اين طرح برای نخستين‌بار در كشور با هدف دستيابی به اطلاعات كاربردی در برنامه‌ريزی‌های كلان قرآنی كشور و هماهنگ با طرح جامع قرآنی كشور صورت می‌گيرد.

وی تصريح كرد: در راستای اجرای اين طرح، اطلاعات پايه و اجمالی از تمامی مراكز و كانون‌های قرآنی فعال در بدنه دستگاه‌های دولتی توسط اداره كل ارتباطات سازمان دارالقرآن الكريم به‌دست خواهد آمد.

همچنين طرح جامع قرآنی كشور، عنوان طرحی است كه براساس برنامه چهارم توسعه، اجرای آن برعهده سازمان تبليغات اسلامی گذاشته شده است. اين طرح هم‌اكنون در دبيرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo