شهید آوینی

حذف کاراته‌ بانوان‌ ایران‌ از رقابتهای‌ ترکیه‌ بخاطر حجاب
اعضای‌ تیم‌ کاراته‌ بانوان‌ ایران‌ بعلت‌ داشتن‌ حجاب‌ از پیکار با حریفا ن‌ خود در مسابقات ‌ بین‌ المللی‌ کاراته‌ پالان‌ دوکن‌ ترکیه‌ محروم‌ شدند‌.

دیروز در نخستین‌ مرحله‌ از این‌ رقابتها به‌ تیم‌ نه‌ نفره‌ کشورمان‌ اجازه‌ شرکت‌ در مسابقات‌ کاتا داده‌ نشد.

‌ احمد چلبی‌ نماینده‌ فدراسیون‌ کاراته‌ ترکیه‌ علت‌ محرومیت‌ تیم‌ ایران‌ را رعایت‌ نکردن‌ ضوابط مسابقات‌ اعلام‌ کرد و گفت‌ در صورت‌ ادامه‌ این‌ روند ‌ تیم‌ ایران‌ از دور مسابقات‌ حذف‌ می‌ شود‌.

تیمور اوزدمیر رئیس‌ شورای‌ داوران‌ کاراته‌ ترکیه‌ نیز در این‌ باره‌ گفت‌:اعضای‌ تیم‌ ایران‌ پیشتر از ضوابط و مقررات‌ برگزاری‌ این‌ رقابتها مطلع شده‌ بودند.

رقابتهای‌ بین‌ المللی‌ کاراته‌ پالان‌ دوکن‌ از دیروز جمعه‌ در شهر ارزروم‌ واقع در شرق‌ ترکیه‌ اغاز شده‌ است‌ و روز یکشنبه‌ خاتمه‌ می‌ یابد.

منبع: واحد مرکزی خبر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo