شهید آوینی

 

 دستگيري‌ دهها طلبه‌ در حمله‌ پليس‌ به‌ يک‌ مدرسه‌ ديني‌ وابسته‌ به‌ مسجد لعل‌
مسئولان‌ پاکستاني‌ اعلام‌ کردند نيروهاي‌ پليس‌ دهها طلبه‌ اسلامگرا را در حمله‌ اي‌ که‌ بامداد امروز شنبه‌ به‌ يک‌ مدرسه‌ ديني‌ وابسته‌ به‌ مسجد لعل‌ صورت‌ گرفت‌ دستگير کردند‌

از اسلام‌ اباد‌ ظفر اقبال‌ مسئول‌ پليس‌ پاکستان‌ گفت‌ حدود پنجاه‌ تن‌ از طلاب‌ مدرسه‌ ديني‌ ‌جمعيت‌ الفريضه‌‌ دستگير شدند‌ مدرسه‌ الفريضه‌ که‌ ويژه‌ مردان‌ است‌ در يکي‌ از محله‌ هاي‌ ثروتمندنشين‌ اسلام‌ اباد در چهار کيلومتري‌ مسجد لعل‌ واقع است‌ که‌ صدها طلبه‌ شورشي‌ از پنج‌ روز پيش‌ داخل‌ ان‌ تحصن‌ کرده‌ اند‌

اقبال‌ گفت‌ هم‌ اکنون‌ مدرسه‌ جمعيت‌ الفريضه‌ کاملا تحت‌ کنترل‌ ما است‌ و با هيچ‌ گونه‌ مقاومتي‌ از سوي‌ طلاب‌ مواجه‌ نشديم‌‌ پس‌ از انکه‌ نيروهاي‌ امنيتي‌ روز چهارشنبه‌ گذشته‌ مسجد لعل‌ را محاصره‌ کردند‌ بيش‌ از ‌2500‌ نفر از طلاب‌ مدرسه‌ الفريضه‌ اين‌ مدرسه‌ را ترک‌ کردند‌ در اين‌ شرايط‌ صداي‌ تيراندازي‌ شديد.
بامداد امروز شنبه‌ نيز در اطراف‌ مسجد لعل‌ شنيده‌ شد و چند انفجار نيز در اين‌ منطقه‌ روي‌ داد‌ .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌

منبع: واحد مرکزی خبر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo