شهید آوینی
 
مردم ساكاريای تركيه خواستار لغو ممنوعيت حجاب شدند 

مردم شهرستان آكياز از مناطق وابسته به شهر ساكاريا با راهپيمائی خواستار لغو ممنوعيت حجاب در مدارس دولتی شدند.

شعبه تركيه، مردم آكياز با برگزاری مراسم راهپيمائی، خواستار لغو ممنوعيت استفاده از روسری و حجاب در مدارس و دانشگاه‌های دولتی شدند.

اكثر شركت كنندگان را زنان تشكيل می‌داند كه آنان با شعار «ممنوعيت حجاب ديگر بس است» مسؤولان دولتی را به انجام وظيفه دعوت كردند.

در پايان راهپيمائی يكی از خانم‌ها به عنوان نماينده تظاهرات‌كنندگان اعلاميه‌ای را قرائت كرد.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo