شهید آوینی
ش

 

مسابقه بين‌المللی «تبيين جايگاه دينی مسجدالاقصی» در كويت برگزار می‌شود

در راستای تعرضات اخير رژيم اشغالگر اسرائيل مبنی بر تخريب مسجدالاقصی، تعبيه زيرگذر و ساخت كنيسه نزديك آن، وزارت اوقاف و امور اسلامی كويت مسابقه بين‌المللی «تبيين جايگاه دينی مسجدالاقصی» را با هدف ارائه جايگاه دينی مسجدالاقصی در اسلام و قلب مسلمانان برگزار می‌كند.

كميته عالی سازمان فرهنگی كويت مسابقه بين‌المللی مسجدالاقصی را با هدف بررسی تعرضات اخير به مسجدالاقصی و تخريب آن برگزار می‌كند.

مدير اداره فرهنگ اسلام وزارت اوقاف و امور اسلامی كويت گفت: اين مسابقه برای اولين‌بار مطرح شده است، زيرا مرتبط با يكی از مهم‌ترين و بزرگ‌ترين مسائل مسلمانان در عصر معاصر در همه نقاط زمين محسوب می‌شود.


هدف از برگزاری اين مسابقه ارائه جايگاه دينی مسجدالاقصی در اسلام و قلب مسلمانان است.

اين مسابقه سعی در توجيه تلاش مسلمانان برای حفظ مسجدالاقصی دارد كه بايد با همه وسايل مختلف فكری، هنری و ابداعی در راستای آن اقدام شود.
مسابقه «تبيين جايگاه دينی مسجدالاقصی» به تبيين تحقيقات علمی كه تاريخ از همه نظر آن را بررسی كرده است، نمی‌پردازد بلكه به اجرای راهكارهايی برای حمايت امت اسلام از مسجدالاقصی و تحكيم اين مفاهيم از آنها به شمار می‌رود.

اين مسابقه در پنج رشته برگزار می‌شود و بهترين خطبه‌ای كه بر نقش مسجد در تبيين جايگاه مسلمانان برای معرفی جايگاه مسجدالاقصی در دين آنها تأكيد كرده است، به عنوان برترين مقاله انتخاب خواهد شد.

همچنين، بهترين قصيده كه بيشترين تأثير را در تحكيم مبانی و ارزش‌های بشری داشته، بهترين عكس كه به آنچه را كه زبان از گفتن آن عاجز است می‌پردازد، بهترين تحقيق علمی كه به بيان حقايق علمی و تاريخی صحيح پرداخته و شبهات شكاكان را برطرف می‌كند و بهترين هنر تجسمی كه بهترين شكل تجسم شده و تخيلی اين مسجد را بيان می‌كند، بخش‌های محورهای اين مسابقه عنوان شده‌اند.
 

منبع: خبرگزاری مهر
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo