شهید آوینی

 

چهل و يكمين شماره «قبسات» منتشر شد

چهل‌ و يكمين شماره فصل‌نامه علمی «قبسات» با موضوع «براهين اثبات وجود خداوند» به كوشش پژوهشگاه فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.  اين شماره با مقالات مختلف، به تعريف، نقد و تبيين مطالب مطروح در اثبات عقلانی باری می‌پردازد.

مقالاتی؛ مانند «براهين اثبات وجود خدا» نوشته «محمد محمدرضايی»، «امكان يا امتناع برهان لمی و انی بر وجود خدای متعالی» اثر «عسكری سليمانی اميری»، «اثبات خدا در قرآن كريم» نوشته «محمدحسن قراملكی»، «دلالت معجزات بر اثبات وجود خدا» نوشته «عبدالحسين خسروپناه»، تحليلی از برهان‌های جهان‌شناختی و مقايسه آن با برهان امكان و وجوب در فلسفه اسلامی» نوشته «حميدرضا آيت‌اللهی»، «پلنتينگا و جايگاه استدلال در اعتقاد به خداوند» نوشته «علی ربانی گلپايگانی»، «بررسی برهان وجودی آنسلم برای اثبات وجود خدا» اثر «توحيد عبدی»، «برهان وجودشناختی كورت گودل» نوشته «هادی وكيلی»، «تحليل فلسفی بازنمايی خدا» نوشته «مرتضی كربلايی‌لو»، «منطق جديد و الهيات (كاربرد سيستم‌های منطقی جديد در حل مسايل الهياتی)» نوشته «سيدمجيد ظهيری»، «نقد تقرير علامه طباطبايی از برهان صديقين» نوشته «مهدی حاجيان»، «مواضع تبكيت در نقد نظريه برهان‌ناپذيری گزاره ضرور ازلی» نوشته «احد فرامرز قراملكی» و مقاله «تبكيت در تبكيت (پاسخ نقد نظريه‌ برهان‌ناپذيری گزاره ضرور اولی)» اثر «محمدحسن قدردان قراملكی» محتوای اين شماره را تشكيل می‌دهند.

شماره‌های آينده اين فصل‌نامه به ‌ترتيب به موضوعاتی مانند «گفت‌و‌گوی اديان»، «انسان‌شناسی» و «الهيات تطبيقی اسلام و مسيحيت» خواهد پرداخت.

فصل‌نامه «قبسات» به ‌تازگی، به صاحب‌امتيازی «علی‌اكبر رشاد» و سردبيری «محمد محمدرضايی» با بهای 1250 تومان به كوشش پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی منتشر شده است.
 

منبع: خبرگزاری مهر
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo