شهید آوینی

 

كتاب «فرهنگ و معارف قرآن كريم» منتشر شد

كتاب «فرهنگ و معارف قرآن كريم» با هدف تدريس در دوره‌های آموزش مفاهيم قرآن ويژه‌ی كاركنان دولت توسط محققان سازمان دارلقرآن‌الكريم گردآوری و تدوين شده است.

«حسن تفكری» مدير نشر سازمان دارلقرآن‌الكريم با توضيحاتی درباره‌ی محتوای اين كتاب گفت: فرهنگ و معارف قرآن كريم نام كتابی است كه با تحقيق گروهی از نويسندگان بر اساس سرفصل‌های مصوب سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور در 335 صفحه و در قطع وزيری توسط اداره‌ی كل آموزش و پرورش سازمان دارالقرآن‌الكريم گردآوری و تهيه شده است.

وی افزود: مطالب اين كتاب با استفاده از آثار انديشمندان از جمله آيت‌الله «مكارم شيرازی»، آيت‌الله «جعفر سبحانی»، شهيد «مرتضی مطهری» و آيت‌الله «مصباح يزدی» گردآوری و تأليف شده است.

مدير نشر دارالقرآن با اشاره به بخش‌های مختلف اين كتاب گفت: اين كتاب دارای هفت فصل است كه در فصل اول مباحث عمومی درباره‌ی آشنايی با قرآن كريم، تلاوت قرآن، چگونگی نزول و نگارش قرآن و قرآن از ديدگاه انديشمندان را دربرمی‌گيرد و فصل دوم مباحث مربوط به خداشناسی از منظر قرآن مانند عقل و قرآن، فطرت و اثبات وجود خدا و توحيد و صفات الهی اشاره دارد.

تفكری درباره‌ی مباحث ساير فصل‌های اين كتاب تصريح كرد: فصل سوم به بحث عدل الهی از منظر قرآن اختصاص دارد و در فصل چهارم، پنجم، ششم و هفتم، نبوت از منظر قرآن و ماهيت وحی و راه شناخت انبيا، امام‌شناسی از منظر قرآن، معاد از منظر قرآن و مباحث اخلاق و تربيت از منظر قرآن بررسی شده است.

يادآوری می‌شود اين كتاب در 5400 نسخه از سوی انتشارات تلاوت عرضه شده است.
 

خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo