شهید آوینی

 

كتاب «منزل به منزل با خميني» به چاپ دوم رسيد 

 كتاب «منزل به منزل با خميني(س)» نوشته «محمدجواد مرادي‌نيا» توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ دوم رسيد.
 اين كتاب از هشت فصل تشكيل شده است: خمين، قم، نجف، پاريس، تهران، قم ، باز هم تهران و قرب پروردگار.

نويسنده در مقدمه خود بر اين كتاب نوشته است: قرار شد كتابي موجز و مختصر در شرح زندگي امام خميني نوشته شود تا به بهانه هفدهمين سال سفر بي‌بازگشت او چاپ و منتشر گردد. ناگفته پيداست كه بيان شرح زندگاني مردي كه از بدو تولد تا هنگام مرگ، لحظه لحظه عمرش خبر و حادثه و جوش و خروش است و در پرونده حيات خود توفيقات كم نظيري همچون به زير كشاندن يك سلسله سلطنتي و برپا داشتن نظامي جديد را دارد كاري خرد آسان نيست، چه رسد به آن كه قرار باشد اين شرح در تعداد صفحاتي اندك خلاصه و كوتاه گردد.
وي مي‌افزايد:‌ به هر روي آنچه قملي شد و اكنون پيش روست، شايد حتي قطره‌اي از دريا هم نباشد چه آن كه هر ورق دفتر زندگي امام روح الله خميني به تنهايي شايسته و در خور تحقيق و تعمق فراوان است. با اين حال، مروري بر سرفصل‌هاي مهم دفتر زندگي او در سال روز عروجش مي‌تواند مصداق چشيدن آب دريا در وقتي باشد كه همه آن را نمي‌توان كشيد.
كتاب «منزل به منزل با خميني» كه در انتهاي خود عكس‌هايي از امام را دربر دارد با 162 صفحه، شمارگان سه هزار نسخه و قيمت 1500 تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.


منبع: خبرگزاری فارس

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo