شهید آوینی

 

نمایشگاه "اسلام و تعدد فرهنگها" در کویت برگزار می شود

 
نمایشگاه " اسلام و تعدد فرهنگها " به منظور بررسی وضعیت اقلیت غیر مسلمان در کشورهای اسلامی و ایجاد تسامح دینی، 11 مارس (20 اسفند) در کویت برگزار می شود.
ولید فاضل معاون امور فرهنگی در وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت در نشست خبری برگزاری نمایشگاه عکس و فیلم " اسلام و تعدد فرهنگها"، گفت: مسجد بزرگ کویت مرکزی برای تجمع مؤسسات دینی، فرهنگی و اجتماعی است، همانگونه که در صدر اسلام همین نقش را داشته است .

ولید فاضل به این مناسبت اظهار داشت: نمایشگاه " اسلام و تعدد فرهنگها " 11 مارس ( 20 اسفند) در این مسجد با هدف بررسی مسائل مرتبط با اسلام، بررسی وضعیت اقیلیت مسلمان در جوامع غربی به ویژه کانادا و بررسی موقعیت غیرمسلمانان در کشورهای اسلامی و مسائل مرتبط با تسامح دینی برگزار می شود.

برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای ارتباط و معرفی اقلیت غیر مسلمان و چگونگی ارتباط آنها با مسلمانان خواهد بود، زیرا ارتباط با اقلیت غیر مسلمان در کشورهای اسلامی پلی برای شناخت نیازها و درک ویژگیهای آنها است.

اسلام دینی است که به سرعت در کشورهای اروپایی رشد کرده و بعد از مسیحیت دومین دین در جهان به شمار می رود، از این رو ساخت پل ارتباطی به منظور تحکیم فرهنگ اصیل اسلامی با حمایت از ارزشهای برادری و انسانی، توازن، اخلاص در عمل، ارتباط و همزیستی با جوامع مختلف و فرهنگهای دیگران ضروری به نظر می رسد.

دنیس تیبو سفیر کانادا در کویت در مورد برگزاری این نمایشگاه گفت: این فرصت برای بررسی تنوع فرهنگی بسیار مناسب و مغتنم است، در این کشور اقلیت غیر مسلمان با آزادی و با حفظ هویت خود زندگی می کنند و تنوعات فرهنگی و تمدنی منجر شده تا انسجام ریشه ای و تفاهم میان تمدنها و جلوگیری از خشونت و تبعیض ایجاد شود.

این نمایشگاه با ارائه عکس و فیلمهای مستند از اسلام در راستای تنوع و تعدد فرهنگها و تمدنها، به برگزاری نشستهایی در رابطه با همین موضوعات می پردازد.
 

خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo