شهید آوینی

 

 به قول پرستوها ، سروده جدید قیصر امین پور


سروده جدید قیصر امین پور ، " به قول پرستوها " با اشعاری تازه منتشر می شود .
قیصر امین پور در دفتر شعر " به قول پرستوها " که به زودی منتشر می شود ، دریچه هایی متفاوت را به روی نوجوانان گشوده است.
 مجموعه شعر قیصر امین پور با عنوان " به قول پرستوها " که قرار است توسط نشر افق در سال جدید تجدیدچاپ شود برای گروه سنی نوجوانان سروده شده است.

امین پور در این دفتر تلاش کرده، مفاهیم و تصاویری تازه را در قالب سروده ها و واژه های خود ترسیم کند. سروده های این شاعر در این اثر نه تنها نوجوانان که مخاطب بزرگسال را نیز دربرمی گیرد.

نکته تازه درباره این کتاب اینکه قیصر امین پور، سه شعر جدید را هم به این مجموعه اضافه کرده است که " ترانه ای برای آشتی" ،" سرود ماه مهر " و " ترانه ای برای درخت " نام دارند.
 

خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo