شهید آوینی

 

کتاب دولت رسول خدا (ص) منتشر شد

از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، کتاب دولت رسول خدا (ص) منتشر شد.
کتاب "دولت رسول خدا" به قلم صالح احمد العلی و ترجمه دکتر هادی انصاری در 428 صفحه و یک هزار نسخه از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ و منتشر شده است .
تردیدی نیست که هدف غایی رسول خدا(ص) هدایت مردم به صراط مستقیم بوده و در این راه از ابزارهای گوناگون و شیوه های متفاوتی بهره برده است ، اما در مورد این که پیامبر برای پیشبرد هدف خود در به دست گرفتن قدرت سیاسی و داشتن دولت با مشخصه های مورد نظر خویش در مکه تلاش می کرد دلیلی در دست نداریم .
در مجموعه آموزه های اسلام، آیات قرآن و سخنان پیامبر و سیره و رفتار عملی ایشان در مکه نشانی از این هدف نمی یابیم . تعالیم پیامبر در دوره مکه ارشاد مردم به آموزه های قرآن و تلاش برای آگاه کردن آنان به مبانی توحید و بطلان شرک و بت پرستی زاییده آئین جاهلی بود .
پیامبر(ص) حتی در سخت ترین شرایط و بحرانهایی که گریبان گیر خود و قومش بنی هاشم شد مثل محاصره در شعب ابی طالب هرگز برای بر هم زدن نظم اجتماعی مکه از راه ایجاد شورش توسط گروههایی از مردم قبیله یاهم پیمانان و یا حتی علیه صاحبان قدرت اقدامی نکرد .
حتی هنگامی که قریشیان یاران نزدیک او و تازه مسلمانان را مورد شکنجه و اذیت قرار دادند برای وادار کردن یاران خود به واکنش شدید از قبیل ترور سران مکه یا ضربه زدن به استقرار و امنیت شهر مکه و یا شکستن بتهای مکه و هتک حرمت آنان تلاش نکرد بلکه همواره مؤمنان را به صبر و شکیبایی دعوت و برای دشمنان و کافران هدایت و بصیرت طلب می کرد .
این وضعیت تا هنگام هجرت همچنان باقی بود و پیش از هجرت در ملاقاتهایی که پیامبرمخفیانه با سران مدینه در عقبه اولی و عقبه دوم داشت هرگز سخنی از برقراری دولت به میان نیامد . حضرت در این ملاقاتها و متن عهد نامه ها جز بر ایمان به خدا و وفاداری به پیامبرو این که او را یکی از خود بدانند تأکید نکرد .
کتاب "دولت رسول خدا" در پنج بخش تألیف شده است . یثربیان و ندای اسلام، تشکیل حکومت در مدینه، جهاد و به کار بردن سلاح، گسترش اسلام ودر شبه جزیره عرب، سخن و پیام اسلام عناوین پنج بخش این کتاب هستند .
یثرب و نظم زندگی در آن، روابط میان عشایر، منابع نخستین اسلام، زمینه های هجرت، نظام اجتماعی مردم یثرب هنگام هجرت، عشایر و موالی، جایگاه فرد، یهودیان مدینه، جهاد اسلامی، آمادگی پیکار با قریش و گسترش اسلام در میانه حجاز نیز مباحثی هستند که در این بخشها به آنها پرداخته شده است .
نظام حکومتی در شبه جزیره عرب، زکات و صدقات پس از گسترش اسلام، اسلام و ایمان، دیدگاه جهانی قرآن، جایگاه اندیشه و باور قلبی، فعالیت اقتصادی از دیدگاه اسلام و نیکوکاری و خیر اندیشی دیگر مباحث طرح شده در کتاب "دولت رسول خدا" هستند .

خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo