شهید آوینی
 
نماز صبح در حرم مطهر رضوی دوبار اقامه می شود

با توجه به موقعيت زمانی و مكانی مسجد گوهرشاد و حضور پر نشاط زائرين و مجاورين نمازگزار حرم مطهر رضوی، نماز جماعت صبح برای 2 بار اقامه می شود.

شعبه خراسان رضوی، اين برنامه به منظور فراهم كردن موجبات بهره مندی افراد بيشتری برای حضور در نماز جماعت صبح برگزار می گردد.

در اين برنامه كه در حدود 2 سال از اجرای آن می گذرد روزانه 2 نماز جماعت صبح در شبستان تبريزی مسجد گوهرشاد اقامه می شود.

تمامی زائرانی كه به علت كمبود جا و تراكم جمعيت نمازگزاران فرصت حضور در نماز اول صبح را نيافته اند در اقامه مجدد آن شركت می كنند.

گفتنی است زمان اقامه نماز صبح مجدد در حدود 20 الی 30 دقيقه بعد از نماز اول صبح است.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo