شهید آوینی

 

همايش «پيامبرشناسی و آثار خاورشناسان» در مشهد برگزار شد

همايش «پيامبرشناسی و آثار خاورشناسان» از سوی دانشجويان الهيات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

شعبه خراسان رضوی، اين همايش در آمفی تئاتر كانون های فرهنگی هنری دانشگاه فردوسی مشهد با همكاری انجمن علمی گروه تاريخ تمدن ملل اسلامی دانشكده الهيات برگزار شد.

در پی فراخوان مقاله دانشجويی اين همايش، مقاله مائده تاج بخش دانشجوی تاريخ و تمدن ملل اسلامی تحت عنوان «نقد آثار خاورشناسان در مورد ازدواج های پيامبر» و مقاله منيژه صدری با عنوان «جنگ های معروف پيامبر در آثار خاورشناسان» به عنوان مقالات برتر شناخته شد.

در اين همايش چند تن از اساتيد دانشگاههای تهران و مشهد به ارائه مقالات خود درباره رويكردهای جهان غرب به اسلام پرداختند.

دكتر اداك مدرس دانشگاه تهران با سخنرانی خود تحت عنوان «بررسی اتهام خشونت به پيامبر از ديدگاه خاورشناسان» اظهار داشت: خاورشناسان غربی در مورد پيامبر دو اتهام بزرگ مطرح می كنند، يكی اتهام هوس رانی به خاطر ازدواج های متعدد پيامبر(ص) و ديگری خشونت به خاطر جنگ های متعدد پيامبر و مقابله با يهوديان.

وی در بررسی ريشه های طرح چنين اتهاماتی افزود: رويكرد مغرب زمين به جهان اسلام پس از جنگ های صليبی، ترجمه های قرآن بوده است. در اين دوره نگاه، نگاه معاندانه و خطاكارانه است كه ادامه اين جريان در عصر كنونی در سخنرانی پاپ در مورد اسلام و پيامبر مصداق پيدا كرد.

وی گفت: زمينه ها و علل شكل گيری اين جريانات در دوره های پيشين رشك و حسد بر اسلام بوده است. زيرا اسلام در دوره فتوحات بسياری از سرزمين های مسيحی را تصرف كرد و همين باعث نارضايتی مسيحيان شده بود.

در ادامه اين همايش دكتر همتی عضو هيات علمی گروه تاريخ تمدن دانشگاه فردوسی مشهد به ايراد سخنرانی خود پيرامون موضوع «مروری اجمالی بر ديدگاه های خاورشناسان درباره پيامبر در سده های ميانه، عصر رنسانس، دوره روشنفگری، و دوره معاصر» پرداخت.

همچنين دكتر معتمدی درباره رويكرد يوحنای دمشقی به اسلام و پيامبر(ص) و همچنين ريشه های اسلام شناسی غربيان پرداخت.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo