شهید آوینی

 

همايش «نقش قرآن‌پژوهی در توسعه جامعه» در دانشگاه اروميه برگزار شد

همايش نقش قرآن‌پژوهی در توسعه جامعه با حضور نماينده اروميه در مجلس خبرگان رهبری، عضو كميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رئيس دانشگاه اروميه و برخی از پژوهشگران علوم قرآنی در دانشگاه اروميه برگزار شد.

شعبه آذربايجان‌غربی، «امين رستم‌زاده» مهم‌ترين اهداف برگزاری اين همايش را ترويج معارف و فرهنگ قرآن‌پژوهی و كاربردی كردن آن در جامعه، الگوپردازی در موضوعات و مباحث محتوايی قرآن، توسعه امور قرآنی در دانشگاه‌ها، زمينه‌سازی برای گسترش پژوهش‌های قرآنی منطبق با اصول و روش‌های صحيح تحقيق و تعميق تفكر دينی دانشجويان و ايجاد زمينه مناسب برای انس با قرآن در ميان دانشجويان دانست.

وی افزود: پژوهش در قرآن انسا‌ن‌ها را به سوی تشكيل جامعه دانا محور سوق می‌دهد، چرا كه خردمندی حاصل از ايمان به خدا و اعتماد به نفس، مايه اعتقاد به عقل و تدبر، و تبلور شكوفايی انسان و جامعه است.

سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد آذربايجان‌غربی با بيان اين مهم كه قرآن به خردورزی و خردگرايی اهميت ويژه‌ای می‌دهد، خاطرنشان كرد: قرآن، خرد، انديشه و تدبر انسان‌ها را بعنوان امين باطن هر انسانی در راستای توسعه مفاهيم و آموزه‌های والای انسانی برای رشد عموم مردم و جامعه مورد تأكيد قرار داده است.

دبير اين همايش تصريح كرد: قرآن‌پژوهی، قرآن را از مهجوريت و غبار عوام گرايانه بيرون می‌آورد و آن را در راستای توسعه مردم و جامعه متبلور می‌سازد.

قرآن، نگرش رويكردها و بينش‌ها را به آينده‌ای تكامل‌يافته در تمام ابعاد انسانی، اخلاقی و ارزشی از بعد معنوی و توسعه همه جانبه هدايت می‌كند‌.

وی در ادامه افزود: قرآن گنجی است كه ما مسلمانان نبايد به اندازه مفاهيم و مراحل درك اوليه به آن قناعت كنيم، بلكه بايد از سرچشمه نويد‌بخش آن تا می‌توانيم خود و جامعه بشری را سيراب كنيم.

«امين رستم‌زاده» در خاتمه با اشاره به نقش و وظيفه حساس، ظريف و مهم دانشجويان و اساتيد قرآن در بحث قرآن‌پژوهی خاطرنشان كرد: بايد تعقل در قرآن را با رويكردی اساسی مورد بررسی و مطالعه قرار دهيم تا بتوانيم تأثيرات سازنده قرآن‌پژوهی را به شكلی ملموس در بين عموم مردم مشاهده كنيم.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo