شهید آوینی

 

سخنرانیهای انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا با محوریت اسلام شناسی برگزار می شود
انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا اعلام کرد که در نظر دارد طی ماه مارس 5 سخنرانی با محوریت اسلام شناسی برای آموزش به دانشجویان دانشگاه سن حوزه درباره اسلام و پیامبر برگزار کند.

به نقل از نشریه آنلاین دانشگاه سن حوزه، مریم امیر ابراهیمی نایب رئیس انجمن دانشجویان مسلمان آمریکا، گفت: ما در عصری زندگی می کنیم که اسلام هراسی نه تنها شایع شده بلکه به سرعت در حال رشد است، درباره اسلام از رسانه ها مطالب نادرست بسیاری مشاهده می کنیم، اما این در شرایطی است که عموم مردم از آموزه ها و تعالیم حقیقی اسلام خبر ندارند.

این انجمن اسلامی امروز نیز در دانشگاه سن حوزه سخنرانی را تحت عنوان "پیام حضرت محمد(ص)" برگزار می کند و سخنرانهای این مراسم بر فداکاری پیامبر اعظم به منظور اشاعه پیام الهی و رسالت خود تأکید می کنند.

این سخنرانیها طی روزهای هفتم، هشتم، چهاردهم و پانزدهم مارس با محوریت " زنان در اسلام"، " علم و قرآن" ، "جهاد: جنگ مقدس یا نبردی درونی"  و "چرا اسلام را انتخاب کردم" ادامه خواهد یافت.

امیر ابراهیمی تصریح کرد: ما در فضای آکادمیک دانشجویان را ترغیب می کنند به جای آنها کورکورانه اطلاعات نادرست رسانه ها را بپذیرند، پرسشهای خود را مطرح کنند تا اطلاعات خود را از این دین آسمانی به دست آورند.

نایب رئیس انجمن اسلامی دانشجویان آمریکایی در سن حوزه هدف از این انجمن را آموزش عمومی درباره اسلام و فراهم کردن محفلی برای سامان دادن به دیدارهای میان دانشجویان مسلمان عنوان کرد.
 


 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo