شهید آوینی

 

كتاب «پيامبرمهر» در سال پيامبر اعظم(ص) منتشر شد

«محمدعلی رضايی‌اصفهانی» اين مجموعه كتاب‌ها را با هدف پاسخگويی به پرسش‌های قرآنی جوانان در 3000 نسخه درسال 85 توسط انتشارات «تفسير و علوم قرآن» به رشته تحرير در آورده كه با قيمت 19 هزار ريال در دسترس علاقه‌مندان به دانستنی‌های قرآنی قرار گرفته است.

نويسنده اين كتاب بر آن بوده تا در اين نوشتار پنج محور قرآن از ديدگاه پيامبر(ص)، روش شناسی تفسير پيامبر(ص)، شمارگان روايات تفسيری پيامبر(ص)، سيمای پيامبر(ص) در قرآن و تفسير برخی از مهم‌ترين آيات مربوط به پيامبر اكرم(ص) را مورد بررسی قرار دهد.

«رضايی» در فصل اول كتاب خود مهم‌ترين صفات قرآن را، فضيلت، شفاعتگری و شفابخشی آن می‌داند و تأكيد دارد: فضيلت قرآن نسبت به ساير سخنان، همچون فضيلت خدا نسبت به ساير مردم است و قرآن را شفاعت كننده‌ای می‌داند كه شفاعت آن پذيرفته می‌شود.

وی در توضيح روش‌شناسی پيامبراعظم(ص) می‌نويسد: پيامبراكرم(ص) شخسيتی چند بعدی بود، عارف، متخلق، سياستمدار و رئيس حكومت، قانونگذار و حكيم، از اين رو در مورد قرآن به همه ابعاد آن توجه می‌كرد و همه بيانات ايشان در مورد قرآن حجت است و تفسير صحيح و معتبر قرآن به شمار می‌آيد.

می‌توان گفت كه پيامبر اسلام (ص) تقريباً به همه روش‌ها و گرايش‌های تفسيری و اكثر روش‌های صحيح استفاده كرده است، ولی «تفسير به رأی» را ممنوع دانسته و از آن پرهيز كرده است.

مؤلف در پايان به اين مهم اشاره می‌كند كه قرآن بدون استثناء پيامبر را الگويی كامل در همه زمينه‌ها معرفی می‌كند و اين ناخدای بزرگ به هنگامی كه كشتی‌اش گرفتار سخت‌ترين طوفان‌ها می‌شود، كمترين سستی به خود را نمی‌دهد چراكه او چراغ هدايت و مايه آرامش و راحت جان است.


منبع: خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo