شهید آوینی

 

نیازمند نمایشگاه بین المللی درباره پیامبر اعظم (ص) هستیم   

دکتر غلامرضا اعوانی با تاکید بر این نکته که نیازمند نمایشگاه بین المللی درباره پیامبر اعظم (ص) هستیم گفت: ما در برگزاری نمایشگاه و همایش در زمینه پیامبر اعظم (ص) قدری باید پا را فراتر بگذاریم و این گونه برنامه ها را در سطح جهان اسلام و بین المللی برگزار کنیم.
به نقل از ستاد برگزاری نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم (ص)، دکتر غلامرضا اعوانی، رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، برگزاری همایش و برنامه های مربوط به سال پیامبر اعظم (ص) را مثبت ارزیابی و اظهار داشت: با وجود اینکه خلأهایی در برگزاری برنامه های مربوط به سال پیامبر اعظم (ص) وجود داشته و دارند، اما تمامی نهادها به فراخور وسع خود توانستند کارهای جدی و کیفی قابل توجهی در خور شأن سال پیامبر (ص) صورت دهند.

اعوانی در ادامه برگزاری کنگره سنت نبوی و نمایشگاه بین المللی پیامبر اعظم (ص) را ضروری خواند و اذعان کرد: ما در برگزاری نمایشگاه و همایش در زمینه پیامبر اعظم (ص) قدری باید پا را فراتر بگذاریم و این گونه برنامه ها را در سطح جهان اسلام و بین المللی برگزار کنیم.

به عقیده وی در سال آینده خود را باید برای کنگره جهانی سنت نبوی و نمایشگاه بزرگ پیامبر (ص) با حضور متفکران جهان اسلام آماده کنیم.

وی برگزاری برنامه های بین المللی را موجب وحدت کشورهای جهان اسلام توصیف و تصریح کرد: بین المللی شدن این برنامه ها باعث می شود، بسیاری از سوء تفاهم و یا سوء ظن ها در برداشت از سنت نبوی برداشته شود.

وی ضمن تأکید بر تداوم این برنامه ها، بین المللی شدن آنها را موجب وحدت هر چه بیشتر جهان اسلام دانست.

رئیس موسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران با اشاره به برگزاری نمایشگاه پیامبر اعظم (ص)، برگزاری آن را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: بی تردید وجود این نمایشگاه باعث رونق محصولات و تولیدات صورت گرفته درباره پیامبر اعظم (ص) و نیز موجب گردآوری این محصولات در قالبی مشخص و مدون می شود.

وی ضمن تأکید بر ضرورت استمرار فعالیتهای پیامبرشناسی، اظهار کرد: ما هر چه داریم، از جمله دین، ایمان، قرآن و... از پیامبر (ص) است. بنابراین هر کاری درباره نبی اکرم (ص) انجام شود کافی نخواهد بود. بجاست همواره در فکر آشنایی جهان با سنت وی باشیم.

 

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo