شهید آوینی

 

مورخ الجزایری در ایران سخنرانی می کند  

به دعوت شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر احمد جبار مورخ مشهور تاریخ علم به دعوت کمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسلام شورای عالی انقلاب فرهنگی به ایران آمد.
به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، احمد جبار روز دوشنبه هفتم اسفند ساعت 10 صبح در موسسه عالی علوم اسلامی واقع در بزرگراه مدرس جنب پل عباس آباد و ساعت 15 همان روز در دانشکده الهیات دانشگاه تهران سخنرانی خواهد داشت.

همچنین وی 9 صبح روز سه شنبه هشتم اسفند در سازمان برنامه ریزی کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش واقع در خیابان ایرانشهر و ساعت 10 صبح روز چهارشنبه نهم همین ماه در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد واقع در حصارک پونک سخنرانی می کند.

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo