شهید آوینی

 

گروه‌هی تواشيح بری جذب مخاطب از موسيقی کمک می‌گيرند

گروه‌هی تواشيح بری جذب بيشتر مخاطب و اجری برنامه‌هی پر طرفدار به ناچار از موسيقی کمک می‌گيرند.

علی رمضانی، مسئول گروه تواشيح الزهرا(س) با بيان اين مطلب گفت: جامعه جوان تواشيح بدون موسيقی را نمی‌پسندد. اگر بخواهيم فرهنگ واقعی تواشيح را بری اقشار مختلف جامعه اجرا کنيم مطمئنا هيچ کس در برنامه‌هی تواشيح‌خوانی حاضر نمی‌شود.

وی افزود: پس از گذشت 10 سال گروه تواشيح الزهرا(س) با اجری تواشيح بدون موسيقی و تنظيم آن به صورت نما‌آهنگ‌هی مختلف در فضاهی بسيار زيبا و معنوی، 10 هزار نرم افزار توليد کرد که از اين تعداد، تنها سه هزار عدد به فروش رفت و دليل اين موضوع نبود موسيقی در کنار کار تواشيح بود.

رمضانی ادامه داد: ما ناچاريم تا نيازهی مخاطبانمان را تأمين کنيم. ديگر جوانان حاضر نيستند به تواشيح خوانی گوش کنند و بيشتر به دنبال کارهی نو همراه با اجری موسيقی هستند.

مسئول گروه تواشيح الزهرا (س) از کم لطفی مسئولان نسبت به اجری تواشيح در برنامه‌هی تلويزيونی انتقاد کرد و گفت: شبکه‌هی سراسری به ندرت و در ايام خاص تواشيح خوانی را پخش می‌کنند و اين به نوعی به فرهنگ تواشيح خوانی ضربه می‌زند. ازطرفی انتظار تواشيح خوان‌ها از شبکه قرآن نيز بسيار بالا است اما متأسفانه علاوه بر اينکه اجری تواشيح در شبکه قرآن بسيار کم است، بيشتر به عنوان ميان برنامه پخش می‌شود.

وی تصريح کرد: پيش از شروع اخبار قرآنی و يا قبل از شروع اذان در تمام شبکه‌هی تلويزيونی و راديويی به صورت خيلی کوتاه و بريده فقط يک ذکر از تواشيح اجرا می‌شود که بلافاصله با شروع برنامه مورد نظر، حتی ذکر هم ناقص می‌ماند، اين مشکل بزرگی است که تواشيح خوان‌ها از آن رنج می‌برند.

وی درباره ديدگاه مسئولان نسبت به اجری عربی و فارسی تواشيح افزود: مسئولان امور قرآنی به تواشيح توجه چندانی ندارند. مهم‌ترين دليلی که می‌آورند عربی بودن تواشيح است و زمانی که گروه‌ها به اجری فارسی همراه با موسيقی می‌پردازند، با اعلام اين موضوع که اين برنامه (هم‌خوانی) هيچ فرقی با سرود ندارد به بی‌توجهی‌هی خود نسبت به تواشيح می‌افزايند و به جايگاه تواشيح بيشتر ضربه می‌زنند.

نفر اول رشته قرائت مسابقات دانشجويان کشور ديدگاه جامعه قرآنی را نسبت به تواشيح بسيار غلط و نادرست اعلام کرد و گفت: من به‌عنوان يکی از قاريان مطرح کشور، ديدگاه جامعه قرآنی را نسبت به تواشيح مثبت نمی‌دانم. برخی از اساتيد قرآنی معتقد هستند که قاريان با حضور در گروه‌هی تواشيح در آينده به مشکل برمی‌خورند اما من حدود 10 سال در کار تواشيح بودم که در نهايت سال 81 به عنوان نفر اول قرائت قرآن دانشجويان کشور انتخاب شدم.

وی افزود: متأسفانه تواشح آنقدر در حاشيه قرار گرفته است که در مسابقات سال‌هی گذشته داوری بر عهده داوران قرآنی بود و اگر داوری هم از کشورهی صاحب سبک دعوت شده؛ عملا ارزشی بری او قائل نشدند که اين موضوع واقعاً بری تواشيح‌خوانی تأسف برانگيز بود.

منبع: خبرگزاری قرآنی یران(یکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo