شهید آوینی

 

اجری طرح قرآنی «رحمت» در استان کردستان

 طرح قرآنی «رحمت» ويژه بانوان تا پايان سال‌جاری در استان کردستان درحال اجراست.

شرکت‌کنندگان کلاس‌هی اين طرح درباره موضوعات، بايد‌ها و نبايدهی تربيتی و برخورد والدين با فرزندان با بهره‌گيری از علوم‌ قرآنی و سيره‌نبوی(ص) آموزش‌هی لازم را فرا می‌گيرند.

اين طرح قرآنی از اول بهمن تا پايان اسفندماه جاری با حضور بيش از يك‌هزار و 200 خانم درحال برگزاری است.

اداره اين طرح آموزشی توسط مربيان قرآنی کانون‌هی فرهنگی مساجد، مراکز فرهنگی و انجمن‌هی قرآن و نهج‌البلاغه صورت می‌گيرد.

اين طرح قرآنی با تشکيل 40 کلاس و ارائه مطالب و موضوعات مختلف آموزشی در سراسر استان بری علاقه‌مندان اجرا می‌شود.

طرح قرآنی رحمت با همکاری دبيرخانه کانون‌هی فرهنگی مساجد و کميته آموزش خانواده وابسته به کميسيون اموربانوان استانداری کردستان درحال اجراست.

يادآوری می‌شود، علاقه‌مندان می‌توانند بری کسب اطلاعات بيشتر و شرکت در اين طرح قرآنی به کانون‌هی فرهنگی مساجد، مراکز فرهنگی و انجمن‌ قرآن و نهج‌البلاغه سراسر استان کردستان مراجعه کنند.

منبع: خبرگزاری قرآنی یران(یکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo