شهید آوینی

 

برگزاری كلاس‌های تفسير قرآن كريم در جمهوری آذربايجان

«سخاوت علی‌يو» يكی از مفسران قرآن كريم گفت: حدود دو سال پيش تفسير سوره مباركه بقره را شروع كرده بودم و در اين زمينه برای علاقه‌مندان به رشته تفسير، كلاس‌هايی برگزار می‌كردم كه اين كلاس‌ها هفته گذشته به پايان رسيد.

وی ادامه داد: خوشبختانه استقبال مسلمانان جمهوری آذربايجان از برپايی چنين كلاس‌هايی روز به روز در حال افزايش است و همين امر سبب شد تا تفسير سوره مائده را نيز آغاز كنيم.

وی افزود: هدف ما از برگزاری كلاس‌های تفسير آشنايی بيشتر نسل جوان اين كشور با فرامين و دستورالعمل‌های بديع قرآن كريم است و اين كه نياز به تدبر و تأمل در آيات قرآن به شدت در قرآن‌آموزان احساس می‌شود.

وی گفت: در جمهوری آذربايجان حدود سه يا چهار كلاس تفسير قران كريم در حال برگزاری است و مدت زمان شروع تا پايان هر دوره دو سال است.

همچنين در اين كلاس‌ها از كتاب تفسير نمونه جهت تدريس استفاده می‌شود.


منبع: خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo