شهید آوینی

 

افتتاح مركز اسلامی در شهر فريبورگ سوييس 

به نقل از پايگاه اطلاع رسانی محيط، اين مركز اسلامی شامل مركز آموزشی برای دانشجويان مسلمان و آموزشگاه زبان عربی و نمازخانه خواهد بود.

بخش داخلی اين مركزاسلامی هشت اتاق مجزا برای تحصيل دانشجويان، دو سالن نماز، وضوخانه، يك سالن برای ارائه دروس تقويتی بر اساس روش‌های تحصيلی سوييس و تدريس رايانه، آموزشگاه زبان عربی و سالن غذا دارد.

درپی موافقت «نيكولا دايس» شهردارشهر فريبورگ با تبديل اين ساختمان قديمی به مركز اسلامی، يك انجمن محلی تندرو بر عليه شهردار اين شهر به دادگاه شكايت كرد.

معترضان مدعی بودند كه اين مركز اسلامی در منطقه مسكونی واقع شده است كه هيچ‌گونه تأسيسات عمومی در آن وجود ندارد و باعث ايجاد هرج ومرج در اين منطقه مسكونی می‌شود.

از ديگر ادعاهای اين انجمن محلی اين بود كه انجمن سازمان‌های اسلامی در 100 كيلومتری شهر فريبورگ دارای مركز اسلامی است و دليلی برای تأسيس مركز اسلامی در شهر ديگری وجود ندارد.


منبع: خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo