شهید آوینی

 

همايش بين‌المللی تشيع و خاورشناسان برگزار می‌شود

و به نقل از مركز خبر حوزه، حجت‌الاسلام و المسلمين «محمدرضا بارانی»، مسئول برگزاری اين همايش در جمع خبرنگاران گفت: بيشتر مطالعات غرب پيرامون اسلام، پس از جنگ‌های صليبی آغاز شده و در دوره ايلخانان با سفر خاورشناسان به شرق، شيعه پژوهی شدت بيشتری گرفت البته نقطه عطف اين روند در زمان صفويه صورت گرفت كه به دليل تقابل‌های سياسی و مذهبی صفويه و امپراطوری عثمانی است.

وی با بيان اينكه در دوره رنسانس در زمينه شرق‌شناسی تحولی مفيد در غرب پديد آمد تصريح كرد: در اين دوره، سفر خاورشناسان به مشرق زمين بيشتر می‌شود و با گسترش سفر نامه‌نويسی آگاهی انديشمندان غرب نسبت به اسلام افزايش چشمگيری پيدا می‌كند.

وی افزود: غرب بيشتر مطالعات خود در زمينه تشيع را در زمينه‌های اجتماعی انجام داده به همين دليل اعمال و رفتار شيعيان به عنوان عقايد آنان در غرب تلقی می‌شود كه موجب شده مطالعات آنان دارای نقاط ضعف متعدد باشد.

حجت‌الاسلام بارانی با اشاره به تحولات قرن بيستم در زمينه‌های علوم انسانی خاطرنشان كرد: در سال 1973 طی برگزاری كنگره‌ای با عنوان شرق‌شناسی به مطالعات اديان تغيير يافت و از آن زمان نگرشی انصاف گونه در ميان خاورشناسان نسبت به تمامی اديان به صورت يكسان پديد آمد، اگر چه هنوز ديدگاه‌های غير واقعی پيرامون تشيع وجود دارد.

مسئول دبيرخانه انجمن های علمی حوزه علميه قم در ادامه افزود: متأسفانه دانشمندان غربی برای شناخت عقايد تشيع به كتاب های اهل سنت مراجعه می كنند كه اين امر موجب شده اطلاعات غربی پيرامون شرق ناكافی شود، البته پس از وقوع انقلاب شكوهمند اسلامی، تاسيس مراكز علمی در زمينه شناخت مذهب تشيع و ترغيب مراكز تحقيقاتی به شيعه پژوهی گسترش قابل ملاحظه‌ای داشته است .

وی در ادامه با بيان اينكه انقلاب اسلامی تحول جديدی در نظام بين الملل پديد آورد اظهار داشت: اين حركت موجب شد، جهانيان برای شناخت ماهيت انقلاب اسلامی به كتاب های خاورشناسان مراجعه كنند كه متاسفانه اين كتاب‌ها به دليل ضعف مفرط علمی و مستند نبودن نتوانست حقيقت تشيع را به جهان معرفی كند.

دكتر بارانی افزود: برای رفع اين نقص، همايشی با عنوان تشيع و خاورشناسان با همكاری انجمن علمی حوزه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شيراز، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه علوم انسانی، انجمن اديان و مذاهب، انجمن قرآن پژوهی و مدرسه عالی امام خمينی«ره» اسفند سال آينده برگزار خواهد شد.

وی گفت: برای بهبود كيفيت اين سمينار علمی، دو پيش همايش در 8/12/85 و 8/7/86 با موضوعات روش شناسی آثار خاورشناسان، آسيب شناسی آثار خاورشناسان، منبع شناسی مطالعات خاورشناسان، فهرست نويسی و نمايه سازی آثار خاورشناسان، مطالعات مربوط به بررسی تاريخی انديشه های شيعی، سير تاريخی پيدايش عصمت و مهدويت، بررسی انديشه امامت و روايات مربوط به تعداد امامان، سير تاريخی انديشه اجماع در فقه شيعه، بررسی تاريخی روايات فقهای اهل سنت در منابع شيعی، سير پيدايش و تطور نظريه ولايت فقيه، بررسی نظريه های تحريف قرآن، شكل گيری جوامع حديثی شيعه، خمس و كار كرد آن در جوامع شيعی برگزار می‌شود.

وی با بيان اينكه آشنايی با ديدگاه های بيرونی درباره تشيع، مهمترين هدف از برگزاری اين همايش است اضافه كرد: نقد كتاب های خاورشناسان، بررسی تاثير انقلاب، شيعه شناسی در غرب، جست و جوی نزاع های روشمند در نقد ديدگاه های خاورشناسان و كتاب شناسی و شخصيت شناسی خاورشناسان شيعه شناس، از ديگر اهداف برگزاری اين همايش است.

دكتر بارانی در پايان يادآور شد: در حاشيه برگزاری اين همايش فعاليت هايی مانند ايجاد سايت اينترنتی چهارزبانه، خريد آثار علمی خاورشناسان در زمينه تشيع، نشست علمی با مستشرقان فرانسوی و آلمانی و نقد دائره‌المعارف اسلامی در مدخل های مربوط به تشيع صورت گرفته است.


منبع: خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo