شهید آوینی

 

چهاردهمين همايش سراسری مديران فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد پايان يافت

چهاردهمين همايش سراسری مديران فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی كه از 25 تا 27 بهمن ماه در مشهد مقدس در جريان بود با صدور بيانيه ای به كار خود پايان داد.

شعبه خراسان رضوی، در اين بيانيه آمده است: نظر به بيانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در خصوص تحول، مديريت تحول، پرهيز از آنارشيسم و ساختار شكنی كه به خوبی همپوشانی معنايی با شعار سال گذشته همايش مديران فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی (عقلانيت، معنويت، پرهيز از عوام زدگی فرهنگی) قابل تدوين است توجه به «بداعت سنجيده» و «جلوگيری از ساختار شكنی های ويران گر و پر هزينه در باب فرهنگ» لازم است در تمام شئون و واحدهای دانشگاهی مدنظر قرار گيرد.

در قسمت ديگری از اين بيانيه بر تدوين برنامه های كلان، مبحث نيازسنجی و نيز مخاطب شناسی فرهنگی، تاكيد شده و آمده است: در تبيين و ارائه سازواره های اصيل فرهنگی استفاده از ظرفيت عظيم رسانه ای در دسترس و به ويژه نشريات دانشجويی كه زبان گويا و موثری در حوزه دانشگاهی به شمار می روند، بايستی مورد حمايت و تشويق قرار گيرد.

اين بيانيه می افزايد: مقوله حساس مهندسی فرهنگی مستلزم تدوين بسترهای قانونی مناسب، تنظيم ساختارهای موجود، آسيب شناسی، سياست گذاری و نظارت اجرايی است، از اين رو لازم است اركان فرهنگی واحدهای دانشگاهی توجه عميق به اين فرآيند حياتی داشته باشند.

شركت كنندگان در همايش، ضمن تقبيح قطعنامه 1737 شورای امنيت سازمان ملل و تداوم فشارها عليه جمهوری اسلامی ايران برای تحميل قطعنامه ای جديد، انرژی هسته ای را يك دستاورد ملی و راهبردی و سرمايه مردمی تلقی كرده و آن را حق مسلم مردم ايران اعلام می كنند كه بايستی مورد مدافعه مكفی و مدبرانه قرار گيرد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo