شهید آوینی

 

دوازدهمين دوره مسابقات قرآن كريم دانشگاه علوم پزشكی مشهد برگزار شد

دوازدهمين دوره مسابقات قرآن كريم دانشگاه علوم پزشكی مشهد با حضور دانشجويان ، كاركنان و اساتيد علاقمند به فعاليتهای قرآنی برگزار شد.

شعبه خراسان رضوی، اين دوره مسابقات به همت مديريت فرهنگی دانشگاه در نمازخانه ساختمان امور دانشجويی - فرهنگی ويژه برادران و نمازخانه ساختمان قريشی ويژه خواهران برگزار گرديد.

در پايان اين مسابقات در رشته قرائت، بخش برادران آقايان امير مصدق و قاسم طلوع و در بخش خواهران خانم زهرا باوندی رتبه های برتر را از آن خود كردند.

در رشته ترتيل بخش برادران آقای سيد امين فاطمی و در قسمت خواهران خانم سيده فهيمه سلطانی حائز رتبه برتر شدند.

در رشته حفظ 10 جزء نيز آقای هرمز نسيری در دو بخش كاركنان و دانشجويان عناوين اول را كسب نمود.

شايان ذكر است اين مسابقات به داوری آقايان مجتهد زاده، شاكر نژاد، استاد علمی و خانم ها موسوی نيا، خطيب و افكاری برگزار گرديد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo