شهید آوینی

 

ضرورت آشنایی مبلغ با نیاز زمان از دیدگاه مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در موقعیت ها و مناسبت های مختلف در باب عاشورا و قیام امام حسین (ع) مطالبی را بیان فرموده اند که برخی از آنها به شرح زیر می باشند.

این راه ادامه دارد. چه کسی این دستگاه را، این حرکت را، این قافله پویا را زنده می دارد ؟ مبلغان، که در رأس آنها پیامبران الهی و اولیا و صلحا بودند، مثل شمعی که پروانه ها را به حرکت وا می دارد.

چون شمع تازیانه پروانه ایم ما
عشاق را به تیغ زبان گرم می کنیم

مبلغ، با زبان خود، با دل خود، با جان خود، با روح خود، با همت خود، با روشن بینی خود حرکت می کند... در هر زمانی، هنر مبلغ دین این است که مخاطب را با آنچه که نیاز اوست، آشنا کند.

بنابراین، نیاز زمانه را باید شناخت... شاخصها مهم است. همیشه شیطان در میان جماعات اهل دین، از تحریف استفاده می کند و راه را عوضی نشان می دهد.

اگر بتواند بگوید "دین را کنار بگذار" این کار را می کند، تا از طریق شهوات و تبلیغات مضر، ایمان دینی را از مردم بگیرد. اگر آن ممکن نشد، این کار را می کند که نشانه های دین را عوضی بگذارد، مثل اینکه شما در جاده ای حرکت می کنید، ببینید آن سنگ نشان، آن نشانه راهنما، یک طرفی را نشان می دهد، در حالی که دست خائنی آمده آن را عوض کرده و مسیر را به آن طرف نشان داده است.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo