شهید آوینی

 

تربيت سه هزار حافظ قرآن در سازمان بين‌المللی حفظ قرآن عربستان

3143 قرآن‌آموز در سال گذشته ميلادی، موفق به حفظ قرآن در مراكز وابسته به سازمان بين‌المللی حفظ قرآن عربستان شدند.

به نقل از خبرگزاری IINA، سازمان بين‌المللی حفظ قرآن كريم، مستقر در عربستان‌ در گزارش ساليانه خود با اعلام اين خبر آورده‌ است: «در سال 2006، از ميان 12,542 ‌ قرآن‌آموز در 520 مركز قرآنی وابسته به سازمان بين‌المللی حفظ قرآن در كشورهای آسيايی 2101 دانشجو توانستند با حفظ قرآن كريم دانش‌آموخته شوند.»

اين گزارش می‌افزايد: «در آفريقا و اروپا نيز از ميان 11008 و 644 قرآن‌آموز به ترتيب در 200 و 27 مركز قرآنی وابسته به اين سازمان در بيش از 25 كشور آفريقايی و اروپايی، 1005 قرآن‌آموز در قاره آفريقا و 37 نفر ديگر در اروپا موفق به حفظ قرآن شدند.»

اين سازمان همچنين در سال گذشته 20427 نسخه قرآن كريم در كشورهای آسيايی و نيز 12778 و 630قرآن در ميان اعضای مراكز قرآنی سازمان بين‌المللی قرآن كريم توزيع كرده است.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo