شهید آوینی

 

مزار‭ ‬شهدای‭ ‬مشهد غبار روبی شد
در‭ ‬هشتمین‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬دهه‭ ‬مبارک‭ ‬فجر مزار‭ ‬شهدای‭ ‬مشهد همزمان با سراسر کشور، غبار روبی‭ ‬و‭ ‬عطرافشانی برگزارشد.‭

غبارروبی‭ ‬و‭ ‬عطرافشانی‭ ‬مزار‭ ‬شهدای‭ ‬مشهد،‭ ‬شهرستان ها‭ ‬و‭‬2000‭ ‬ روستای‭ ‬استان‭ ‬خراسان‭ ‬رضوی‭ ‬در‭ ‬مراسمی با عنوان"‬میهمانی‭ ‬لاله ها"‭ ‬امروز ظهر برگزار شد. ‬

مردم‭ ‬شهید پرور‭ ‬مشهد‭ ‬‬نیز ‬با‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬گلزار‭ ‬شهدای‭ ‬بهشت‭ ‬رضا،‭ ‬خواجه‭ ‬ربیع،‭ ‬حرم‭ ‬مطهر‭ ‬و‭ ‬جبل النور‭ ‬به‭ ‬میهمانی‭ ‬لاله ها‭ ‬‬رفتند.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo