شهید آوینی

 

موزه تمبر در خراسان رضوی ايجاد می‌شود

ناصر نبی‌زاده در جمع خبرنگاران افزود: برای به نمايش گذاشتن تمبرهای موجود در گنجينه‌های سازمان كه بخشی از تاريخ تمبر ايران از قاجار تاكنون است در صدد ايجاد اين موزه هستيم.

وی با تأكيد بر منحصر به فرد بودن بخشی از اين گنجينه اظهار داشت: 70 درصد تمبرهای موجود متعلق به بناهای تاريخی، ميراث فرهنگی و گردشگری است.

نبی‌زاده خاطر نشان كرد: در اين زمينه مكاتباتی نيز با ساير سازمان‌ها داشته‌ايم كه به صورت مشاركتی اين موزه ايجاد شود.

وی همچنين از دادن 4 پيشنهاد از سوی سازمان ميراث فرهنگی خراسان رضوی برای اجرای طرح موزه‌‌ای به اداره كل موزه‌های سازمان ميراث فرهنگی كشور خبر داد.

نبی‌زاده ادامه داد: بر اساس اين پيشنهادات موزه‌های تخصصی آواها و نواها جنوب خراسان رضوی در تربت جام، تايباد و خواف، سفال‌های كتبيه‌دار در نيشابور، قلمدان‌های مرصع در رباط نيشابور، خوشنويسی و كتابت در مشهد و تزئينات وابسته به معماری در بنای تاريخی‌ هارونيه توس ايجاد خواهد شد.


منبع: خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo