شهید آوینی

 

اهانت يك كارخانه يهودی به دين مبين اسلام

در راستای تداوم موج اسلام ستيزی جهان غرب و اهانت به مقدسات اسلام، يك كارخانه يهودی توليد مشروبات الكلی در سرزمين‌های اشغالی نيز به جمع اين اهانت كنندگان پيوست تا اتحاد پنهان ميان صهيونيزم مسيحی و صهيونيزم يهودی عليه اسلام عيان‌تر شود.

صهيونيست‌ها با الصاق برچسبی روی بطری‌های اين كارخانه كه تصوير بيت‌المقدس، مسجد پيامبر و همچنين ستاره شش‌پر روی آن نمايان است، هيچ نيتی جز توهين به دين مبين اسلام و به سخره گرفتن احكام الهی كه برحرمت نوشيدن شراب تاكيد می‌كند، نداشته‌اند.

لازم به توضيح است موسسه مسجدالاقصی اقدام اخير رژيم صهيونيستی را بسيار وقيحانه عنوان كرد و هدف از توهين اين كارخانه را به بازی گرفتن احساسات مذهبی مسلمانان دانست.


منبع: خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo